Eğitim Kurslarında Kdv Oranı Hk.

Eğitim Kurslarında Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Eğitim Kurslarında Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/61-16

31/01/2012

Konu

:

Eğitim Kurslarında KDV Oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Üniversiteniz Sivil Havacılık Yüksekokulu tarafından çeşitli Havayollarına yetkileriniz çerçevesinde Uçuş Kontrol Eğitim Kursu, Pilotaj Yer Dersi Eğitim Kursu, Pilotaj ATPL Eğitim Kursu, Pilotaj PPL Eğitim Kursu, SHY-66 Modül Temel Eğitim Kursu, SHY-66 Modül Tazeleme Eğitim Kursu SHY-66 Modül Sınav Ücreti, SHY-66 Modül Sınav İtiraz Ücreti hizmetleri verildiğini belirterek, söz konusu hizmetlere uygulanması gereken KDV oranının bildirilmesi istenmektedir.

KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre ticari faaliyet kapsamındaki teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

Öte yandan, KDV oranları KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin (B) ‘‘Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı bölümünün; 15 inci sırasında, “Üniversite ve yüksekokullar ile … verilen eğitim ve öğretim hizmetleri … ”  % 8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde, Üniversiteniz Sivil Havacılık Yüksekokulu tarafından verilen eğitim kurslarının 2007/13033 sayılı Kararname eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 15 inci sırası kapsamında değerlendirilerek % 8 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, SHY-66 Sınav Ücreti ve SHY-66 Modül Sınav İtiraz Ücretleri, eğitim hizmetinden ayrı olarak değerlendirilemeyeceğinden, sınav ücretlerinin karşılığında alınan bedel üzerinden de eğitim hizmetinin tabi olduğuoranda (% 8) KDV hesaplanacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Eğitim Kurslarında Kdv Oranı Hk.

31.01.2012

B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/61-16

Top
Menu