Ekmek Gramajı Ve Ekmeğe Katılan Katkı Maddelerinin Katma Değer Vergisi (kdv) Oranını Değiştirip Değiştirmediği Hk.

Ekmek Gramajı Ve Ekmeğe Katılan Katkı Maddelerinin Katma Değer Vergisi (kdv) Oranını Değiştirip Değiştirmediği Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Ekmek Gramajı Ve Ekmeğe Katılan Katkı Maddelerinin Katma Değer Vergisi (kdv) Oranını Değiştirip Değiştirmediği Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-910-68

13/07/2011

Konu

:

Ekmek gramajı ve ekmeğe katılan katkı maddelerinin katma değer vergisi (KDV) oranını değiştirip değiştirmediği hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ekmek gramajı ve ekmeğe katılan katkı maddelerinin KDV oranını değiştirip değiştirmediği hususunda görüş talep edilmektedir.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu belirtilmiştir.

            Aynı Kanunun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararnamenin “Katma Değer Vergisi Oranları” başlıklı 1 inci maddesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi teslim ve hizmetler için %18 oranında KDV uygulanması kararlaştırılmıştır.

            Söz konusu Karara ekli (I) sayılı listenin 4 üncü sırasında yer alan, buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler (kepekli olanlar dahil, katkı maddeliler hariç) ve yufka teslimlerinin %1, aynı Karara ekli (II) sayılı listenin “A) Gıda Maddeleri” başlıklı bölümünün 15 inci sırasında ise, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 19 uncu faslında yer alan malların % 8 oranında KDV’ye tabi olduğu hükme bağlanmış olup, söz konusu fasılın 19.05 bölümünde, ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri, gevrek ekmek, zencefilli ekmek ve benzerlerine yer verilmiştir.

            Bu hükümlere göre, buğday unundan imal edilen ekmeklerin (kepekli olanlar dahil) %1, katkı maddesi kullanılarak (zencefilli, üzümlü, haşhaşlı, zeytinli, peynirli v.s.) imal edilen ekmeklerin ise % 8 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Öte yandan, ekmeğin gramında yapılan değişikliğin KDV oranı uygulamasına bir etkisi bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Ekmek Gramajı Ve Ekmeğe Katılan Katkı Maddelerinin Katma Değer Vergisi (kdv) Oranını Değiştirip Değiştirmediği Hk.

13.07.2011

B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-910-68

Son Yorumlananlar
Top
Menu