Ekskavatör tesliminde KDV oranı konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Özelgede kısaca 2007/13033 sayılı Kararnameye ekli (II) sayılı listede yer alan ekskavatörler için %8 diğer ekskavatörler için %18 oranında KDV uygulaması gerektiği açıklanmıştır. Buna karşın 13/07/2011 tarihli bu özelge eski bir özelge mahiyetindedir. Bahsedilen oranlar halen geçerli olmasına karşın finansal kiralama yoluyla ekskavatörlerin teslimine ilişkin açıklama barındırmamaktadır.

Ekskavatör tesliminde KDV oranı konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Özelgede kısaca 2007/13033 sayılı Kararnameye ekli (II) sayılı listede yer alan ekskavatörler için %8 diğer ekskavatörler için %18 oranında KDV uygulaması gerektiği açıklanmıştır. Buna karşın 13/07/2011 tarihli bu özelge eski bir özelge mahiyetindedir. Bahsedilen oranlar halen geçerli olmasına karşın finansal kiralama yoluyla ekskavatörlerin teslimine ilişkin açıklama barındırmamaktadır. Bu konuda ayrıntılı bir cevap için “Ekskavatör KDV oranı nedir?” başlıklı cevabımıza göz atmanızı tavsiye ederiz. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Ekskavatör Tesliminde Kdv Oranı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

Sayı: B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14028-61-526

13/07/2011

Konu: Ekskavatör tesliminde KDV oranı.

 

İlgide kayıtlı dilekçenizle, ekskavatör tesliminde uygulanacak KDV oranının bildirilmesi istenilmiştir.

Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı bölümüne 7/4/2008 tarihinden geçerli olmak üzere 2008/13426 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla eklenen 29 uncu sırasında;

“29-18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

84.29.52.10.00.00 Paletli ekskavatörler (kulesi 360 derece dönebilen)

84.29.52.90.00.11 Lastik tekerlekli olanlar (kulesi 360 derece dönebilen makine ve cihazlar)

… gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar.” denilmiştir.

Buna göre; teslim edilecek ekskavatörün yukarıda yer alan istatistik pozisyonunda yer alması halinde % 8 oranında, bunun dışındaki hallerde ise genel oranda (% 18) katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge: Ekskavatör tesliminde uygulanacak KDV oranı konusunda açıklamalar yer almaktadır.

13.07.2011

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14028-61-526

 

ETİKETLER :
Son Yorumlananlar
Top
Menu