El Arabasının Kdv Oranı Hk.

El Arabasının Kdv Oranı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

84974990-130[KDV-1/28/İ/2018/23]-E.332220

13.08.2018

Konu

:

El arabasının KDV oranı hk.

İlgi

:

24/04/2018 evrak kayıt tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 8716.80.00.90.12 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasında yer aldığı belirtilen ve hareket ettirici tertibatı (motor) bulunmayan el arabasının tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin 28 ve 29 uncu sıralarında tarımda kullanılan bazı makina ve cihazlar GTİP numaraları itibariyle sayılmıştır.

Bu kapsamda, TGTC’nin “8716.80.00.90.12”  tarife pozisyonunda, “Bayındırlık, inşaat ve benzeri işlerde kullanılan tek tekerlekli el arabaları” tanımlanmıştır.

Buna göre, Şirketiniz tarafından imal edilen ve TGTC’nin 8716.80.00.90.12 GTİP numarasında yer aldığı belirtilen hareket ettirici tertibatı bulunmayan el arabası, söz konusu BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından, bu ürünün tesliminin genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)      Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)    İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:El Arabasının Kdv Oranı Hk.

13.08.2018

84974990-130[KDV-1/28/İ/2018/23]-E.332220

Top
Menu