Elek Altı Veya Kırık Buğdayın Satışında Kdv Oranı

Elek Altı Veya Kırık Buğdayın Satışında Kdv Oranı
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-KDV.1-1990

23/12/2013

Konu

:

Elek Altı veya kırık buğdayın satışında KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin tohum üretimi yaptığı, tohum üretimi aşamasında ayrılan “elek altı buğday” olarak adlandırılan ve tohum olarak kullanılmayan buğdayın hayvan yemi olarak satıldığı belirtilerek bu teslime uygulacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

         3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile BKK eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            2007/13033 sayılı BKK eki I sayılı listenin 3. sırasında “Buğday…” ibaresi yer almaktadır.

            Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 23.02 tarife pozisyonunda “Hububat veya baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar (pellet halinde olsun olmasın)” yer almaktadır. Bu pozisyon hububat danelerinin elenmesinden veya diğer işlemlere tabi tutulmasından arta kalan benzeri kalıntıları da ihtiva etmektedir. Bunlar hububatın değirmende öğütülmesinden önce elenmesi ile ortaya çıkan kalıntılar olup, esas hububat tanesinin daha küçük, bozuk şekilde, kırılmış veya ufalanmış parçalarını da ihtiva etmektedir.

            Buğdayın elenmesi sırasında ortaya çıkan kalıntılar bu tarife pozisyonunun “2302.30 Buğdaydan elde edilenler” tarife alt pozisyonuna ait “2302.30.10.00.19 Diğerleri” ve “2302.30.90.00.19 Diğerleri” Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaraları kapsamında bulunmaktadır.

            Buna göre, buğdayın elenmesi sırasında ortaya çıkan kırık, zayıf, küçük, vb. şekildeki buğdayların, 2007/13033 sayılı BKK eki I sayılı listenin 3. sırasındaki “Buğday” ibaresi kapsamında değerlendirilerek, toptan teslimi ve ithalinde %1, perakende teslimi ve ithalinde %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Elek Altı Veya Kırık Buğdayın Satışında Kdv Oranı

23.12.2013

39044742-KDV.1-1990

Son Yorumlananlar
Top
Menu