Entreral Beslenme Pompa Seti Ve Gastrostomi Beslenme Tüpünün Kdv’den İstisna Olup Olamayacağı Hk.

Entreral Beslenme Pompa Seti Ve Gastrostomi Beslenme Tüpünün Kdv’den İstisna Olup Olamayacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

84974990-130[17-2013/35]-535

30/05/2014

Konu

:

Entreral beslenme pompa seti ve gastrostomi beslenme tüpünün KDV’den istisna olup olamayacağı hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; kızınızın hastalığından dolayı entreral beslenme pompa seti ve gastrostomi beslenme tüpü kullanması gerektiği belirtilerek, söz konusu  cihazların tesliminin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-s maddesi kapsamında KDV den istisna olup olmadığı sorulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun;

1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

17/4-s maddesinde, özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve bilgisayar programlarının KDV den istisna olduğu

hüküm altına alınmıştır.

            26/04/2014 tarihli 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin, II-E.1. ”Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisna” başlıklı bölümünde; münhasıran özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin görme özürlülerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik özürlülerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve araçlar) ile özel bilgisayar programlarının istisna kapsamında kabul edileceği,

         Engelliler dışında engeli olmayanlar tarafından da kullanılması mümkün olan araç ve gereçlerin tesliminin, bu istisna kapsamında olmayacağı belirtilmiştir.

           Buna göre, entreral beslenme pompa seti ve gastrostomi beslenme tüpü engelliler yanında engelli olmayanlar tarafından da kullanılabilecek nitelikte olduğundan bunların tesliminin 3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-s maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Entreral beslenme pompa seti ve gastrostomi beslenme tüpünün tesliminde genel hükümlere göre KDV hesaplanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Entreral Beslenme Pompa Seti Ve Gastrostomi Beslenme Tüpünün Kdv’den İstisna Olup Olamayacağı Hk.

30.05.2014

84974990-130[17-2013/35]-535

Top
Menu