Evcil Hayvanlar İçin Yatak Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı.

Evcil Hayvanlar İçin Yatak Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Evcil Hayvanlar İçin Yatak Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı.

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-010-97128

24/11/2015

Konu

:

Evcil hayvanlar için yatak tesliminde uygulanacak KDV   oranı.

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, % 8 oranında katma değer vergisine tabi hammaddeleri (kumaş, iplik, astar, pamuk, yün ve benzeri tekstil malzemeleri) kullanmak suretiyle, kedi, köpek gibi evcil hayvanlara yönelik yatak imal ettiğiniz belirtilerek, söz konusu yatakların satışında uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’na ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/4 üncü sırasında, “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk, iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,”

            5 inci sırasında ise “Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç), ” ibareleri yer almaktadır.

            Buna göre, üretimini yaptığınız evcil hayvanların kullanımına yönelik yataklar, sözü edilen BKK eki (I) ve (II) sayılı listeler kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, söz konusu yatakların tesliminde genel oranda (% 18) KDV uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Evcil Hayvanlar İçin Yatak Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı.

24.11.2015

B.07.1.GİB.4.34.17.01-010-97128

Top
Menu