Faaliyetiniz Kısmen Veya Tamamen Binek Otomobillerinin Kiralanması Veya Çeşitli Şekillerde İşletilmesi Olmadığından Binek Otoya Ait Kdv’nin İndirim Konusu Yapılamayacağı Hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:2010/14028-34-620

06/10/2010

Konu

:

Binek otoya ait KDV’nin indirim konusu yapılması

 

 

İlgide kayıtlı dilekçeniz ile … plakalı 2010 model Vollkswagen Caddy Combi 1.9 TDİ marka kapalı kasa kamyoneti şirketinizde servis aracı olarak kullanmak üzere aldığınızı belirterek, araçla ilgili olarak düzenlenen faturada hesaplanan katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinde vergi indiriminin usul ve esasları belirlenmiş, 30 uncu maddesinin (b) bendinde ise faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin indirilemeyeceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

Bu itibarla, faaliyetiniz kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olmadığından, dilekçenizde belirttiğiniz … plakalı 2010 model Vollkswagen Caddy Combi 1.9 TDİ marka kapalı kasa kamyonet, TGTC nin 87.03 tarife pozisyonu kapsamında binek otomobil olarak değerlendirildiğinden, bu aracın alımında yüklendiğiniz katma değer vergisini KDV Kanununun 30/b maddesi gereği indirim konusu yapmanız mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.       

                       

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Faaliyetiniz Kısmen Veya Tamamen Binek Otomobillerinin Kiralanması Veya Çeşitli Şekillerde İşletilmesi Olmadığından Binek Otoya Ait Kdv’nin İndirim Konusu Yapılamayacağı Hk.

06.10.2010

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:2010/14028-34-620

Top
Menu