Fakülte Tarafından Öğrencilere Verilen Pedagojik Formasyon Derslerine İlişkin Bedel Üzerinden K.d.v.’ye Tabi Olacaktır.

Fakülte Tarafından Öğrencilere Verilen Pedagojik Formasyon Derslerine İlişkin Bedel Üzerinden K.d.v.’ye Tabi Olacaktır.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Fakülte Tarafından Öğrencilere Verilen Pedagojik Formasyon Derslerine İlişkin Bedel Üzerinden K.d.v.'ye Tabi Olacaktır.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 28.05.1997
SAYI : B.0 7.0.GEL.0.53/5301-2680/22131
KONU : Fakülte tarafından öğrencilere verilen
pedagojik formasyon derslerine ilişkin bedel üzerin-
den K.D.V.nin hesaplanacağı hk.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
………………………………….

İLGİ: 5.3.1997 tarih ve 36/00.01/81-296 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelendi.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-g maddesi ile genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veya bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri katma değer vergisine tabi tutulmuştur.

Buna göre, Fakültenizce bir bedel karşılığı öğrencilere verilen pedegojik formasyon dersleri katma değer vergisine tabi olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:Fakülte Tarafından Öğrencilere Verilen Pedagojik Formasyon Derslerine İlişkin Bedel Üzerinden K.d.v.’ye Tabi Olacaktır.

28.05.1997

B.0 7.0.GEL.0.53/5301-2680/22131

Son Yorumlananlar
Top
Menu