Fason İşlerde Kdv Oranı Ve Tevkifat Uygulaması.

Fason İşlerde Kdv Oranı Ve Tevkifat Uygulaması.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Fason İşlerde Kdv Oranı Ve Tevkifat Uygulaması. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-KDV.9-1893

17/07/2014

Konu

:

Fason işlerde KDV oranı ve tevkifat uygulaması.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketiniz tarafından poliüretan hammaddesi, her nevi terlik, çizme, bot ve suni deri üretiminin yapıldığı, faaliyet konunuzla ilgili üretim sürecinde çeşitli firmalardan alınan, saya-şilte kesim işçiliği (suni deri ve kumaşın kesim presleri ile kesilmesi işçiliği), saya dikim işçiliği (kesilmiş suni deri veya kumaşın kenarlarının dikilmesi), saya-şilte serigraf işçiliği (suni deri üzerine boyalarla desen veya şekil verilmesi işçiliği), şilte kıvırma işçiliği (suni deri veya kumaşın kesilmiş şiltelerin kenarlarının kıvrılması işçiliği), transfer baskı işçiliği (baskı makinesi ile kesilmiş kumaş sayaların üzerine baskı ile şekil veya desen verme işçiliği), nakış işçiliği (kesilmiş kumaş sayaların üzerine nakış işleme işçiliği), lazer kesim işçiliği (lazer veya yakma makinesi ile suni deriden kesilmiş sayaların üzerinde yakarak keserek desen oluşturma işçiliği), taş baskı işçiliği (kesilmiş kumaş sayaların üzerine taşlarla baskı ile şekil veya desen verme işçiliği), aksesuar çakma/takma işçiliği (suni deriden kesilmiş saya üzerine toka, rivet perçin takma, işçiliği), monte işçiliği (saya ve tabanın birleştirilmek suretiyle mamul haline getirilmesi işçiliği), laminasyon işçiliği (yapışmayan suni deri veya kumaşların üzerine ilaç sürme işçiliği), taban basım fason işçiliği (poliüretan hammaddesinden yapılan tabanların enjeksiyon makinelerinde basımı işçiliği), poliüretan hammadde üretimi (poliüretan reaktörlerinde kimyasalların birleşmesiyle yapılan poliüretan hammaddesi üretim işçiliği) şeklindeki fason işçilikler için tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı ve bu işlemlere hangi oranda katma değer vergisi (KDV) uygulanacağı hususunda bilgi talep edilmektedir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname ile Kararname eki I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

            2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin “B” bölümünün 10 uncu sırası uyarınca fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri %8 oranında KDV ye tabidir.

            İndirimli oran uygulanacak fason tekstil ve konfeksiyon işlerinin kapsamına yönelik açıklamalara 60 No.lu KDV Sirkülerinin “5.9. Fason Olarak Yapılan Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde Oran” bölümünde yer verilmiş olup,  ayakkabı imalatına yönelik olarak verilen fason hizmetler 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listede yer alan “fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri” kapsamında olmadığından faaliyetinize yönelik alınan yukarıda sayılan fason hizmetlere genel oranda (%18) KDV uygulanacaktır.

            KDV Kanununun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1/5/2014 tarihinde yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “I/C-2.1.3.2.7 Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri” başlıklı bölümünde konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

            Mülga 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.7.) bölümündeki düzenlemeler sonucu daha önce yalnızca fason tekstil konfeksiyon işlerinde uygulanan tevkifat uygulaması, 1/5/2012 tarihinden itibaren çanta ve ayakkabı dikim işleri ile bu işlere aracılık hizmetlerine de teşmil edilmiştir.

            Konu ile ilgili açıklamaların yer aldığı 60 No.lu KDV Sirkülerinin “2.2.2.7. Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri” başlıklı bölümünde; tevkifat kapsamına; fason çanta, kemer, cüzdan ve benzerleri ile ayakkabı (terlik, çizme ve benzerleri dahil) dikim işleri (söz konusu malların dikimi dışında tadil ve onarım şeklinde ortaya çıkan hizmetler hariç),  bu işlerle ilgili aracılık hizmetlerinin girdiği açıklanmıştır.

            Buna göre, mülga 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin yürürlük tarihi olan 01/05/2012 tarihinden sonra Tebliğin (3.2.7 ) bölümü gereği firmanıza ifa edilecek fason ayakkabı dikim işlerinin %18 oranında KDV üzerinden  (5/10) oranında  KDV tevkifatına tabi tutulması gerekmekte olup 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliği ile de uygulamaya aynı şekilde yön verilmiştir. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Fason İşlerde Kdv Oranı Ve Tevkifat Uygulaması.

17.07.2014

39044742-KDV.9-1893

Son Yorumlananlar
Top
Menu