Fason Olarak Yapılan Taş Baskı İşinde Kdv Oranı Hk.

Fason Olarak Yapılan Taş Baskı İşinde Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Fason Olarak Yapılan Taş Baskı İşinde Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010/71-105

02/11/2010

Konu

:

Fason olarak yapılan taş baskı işinde kdv oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızca fason olarak yapılan taş baskı işinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV Kanununun 1/1 maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin B/10 uncu sırasında, “fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri” yer almaktadır.

Fason tekstil ve konfeksiyon işlerinde indirimli oran uygulamasına ilişkin olarak 105 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2.1) bölümünde açıklama yapılmıştır.

Bu açıklamaya göre, fason işin şartı imal edilecek mal ile ilgili ana hammadde başta olmak üzere hammaddelerin fason iş yaptıranlarca temin edilmesidir. Bu çerçevede, boyama, apre, baskı ve kasarlama işlerinde boya ve kimyevi maddelerin bu işleri yaptıranlar tarafından temin edilip bu işleri yapanlara verilmesi halinde indirimli oran kapsamında işlem yapılacaktır. Bu işlerde boya ve kimyevi maddelerin fason işi yapanlar tarafından temin edilip kullanılması halinde ise genel vergi oranı uygulanacaktır.

Buna göre, fabrikadan gelen ürünlere yapılan taş baskı işinde baskı malzemesi firmanızca temin edildiğinden, bu işler fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri kapsamında değerlendirilmeyerek genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulacaktır.

Ancak, baskı yapılacak ürünler ile birlikte baskı malzemesinin de işi yaptıranlar tarafından temin edilmesi halinde, firmanızca yapılan taş baskı işine %8 oranında KDV uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Fason Olarak Yapılan Taş Baskı İşinde Kdv Oranı Hk.

02.11.2010

B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010/71-105

Top
Menu