Fazla Ve Yersiz Ödenen Kdv Nin İadesi

Fazla Ve Yersiz Ödenen Kdv Nin İadesi
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

93767041-130[8-2012/19]-157

21/08/2013

Konu

:

Fazla ve yersiz ödenen KDV nin iadesi

İlgi (d) da kayıtlı özelge talep formunuz incelenmiş; 116 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin yayımlandığı tarihten önceki teslimler ile ilgili fazla ve yersiz ödenen KDV lerin iadesinin vergi daireleri tarafından mı yoksa Şirketiniz tarafından mı yapılacağı, alıcıların bağlı oldukları vergi dairesinden alacakları yazı doğrultusunda yerine getirilen iade neticesinde iadesi gerçekleştirilen dönemlerle ilgili alıcılar nezdinde sonradan ortaya çıkacak olumsuzluklardan satıcıların sorumlu tutulup tutulmayacağı ile  ÖTV Kanunu gereği tecil-terkin kapsamında teslimi gerçekleştirilen mallarla ilgili olarak tecil edilen ÖTV tutarına ilişkin isabet eden KDV tutarının, KDV beyannamesinin indirimler kısmında “116 Seri Nolu Tebliğe göre indirilecek KDV” bölümü açılarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususlarına yönelik Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

            İlgi (c) talebinize cevaben tayin olunan ilgi (ç) yazımızda da belirtildiği üzere; 116 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin Resmi Gazete’de yayımlandığı 19/01/2012 tarihinden önce talep edilen KDV iadesi, 112 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.) bölümü çerçevesinde yerine getirilecektir.

            Ayrıca söz konusu ilgi (ç) de kayıtlı yazımızda iade işlemlerinde Şirketinizin sorumluluğunun olup olmadığına yönelik açıklamalara da yer verilmiştir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Fazla Ve Yersiz Ödenen Kdv Nin İadesi

21.08.2013

93767041-130[8-2012/19]-157

Son Yorumlananlar
Top
Menu