Fındık Püresinin Nebati Yağ(fındık-ayçiçek Vb.) İlavesi İle Satışında Kdv Oranı Hakkında.

Fındık Püresinin Nebati Yağ(fındık-ayçiçek Vb.) İlavesi İle Satışında Kdv Oranı Hakkında.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Fındık Püresinin Nebati Yağ(fındık-ayçiçek Vb.) İlavesi İle Satışında Kdv Oranı Hakkında. 

T.C.

ORDU VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

25953680-005-18

09/07/2013

Konu

:

Fındık püresinin nebati yağ (fındık-ayçiçek vb.) ilavesi ile satışında

KDV oranı hakkında.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, fındık püresinin katkılı (ayçiçek yağı veya fındık yağı ile) ve katkısız olarak yapılacak satışında uygulanacak kdv oranı hakkında tereddüde düşüldüğü belirtilerek konu hakkında görüşümüz talep edilmektedir.

            Bilindiği üzere, KDV oranları KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            KDV oranları ile ilgili 31.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listenin 1. sırasında “…fındık…” ismen sayılmış olup aynı Kararnamenin eki II sayılı listenin “A) Gıda Maddeleri” bölümünün 16. sırasında, “20 no.lu faslında yer alan mallar” sayılmıştır.

            TGTC’nin 20. faslında “Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar” tanımlanmıştır.

            Buruşuk, çürük ve naturel iç fındığın kavrulduktan sonra ezilerek un haline getirilmesi ve yağ katılarak da akışkanlık sağlanması suretiyle hazırlanan fındık püresi, bu fasla ait TGTC’nin “2008.19.19.00.29 Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar” GTİP No’sunda yer almaktadır.

            Ticari hayatta fındık püresi olarak isimlendirilen ve firma tarafından yukarıdaki işlemlere tabi tutulduğu anlaşılan buruşuk, çürük ve naturel iç fındığın kavrulduktan sonra ezilerek un haline getirilmesi ve çeşitli miktarda yağ katılarak da akışkanlık sağlanması suretiyle hazırlanan fındık püresinin, KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “A” bölümünün 16. sırasında sayılan 20. Fasıl kapsamında değerlendirilerek, toptan ve perakende tesliminin %8 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Fındık Püresinin Nebati Yağ(fındık-ayçiçek Vb.) İlavesi İle Satışında Kdv Oranı Hakkında.

09.07.2013

25953680-005-18

Son Yorumlananlar
Top
Menu