Firma Etiketlerine Kuş Gözü Çakım İşinde Kdv Tevkifatı Uygulaması

Firma Etiketlerine Kuş Gözü Çakım İşinde Kdv Tevkifatı Uygulamasıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Firma Etiketlerine Kuş Gözü Çakım İşinde Kdv Tevkifatı Uygulaması

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

51421814-130[9-2017/59]-98781

27.10.2017

Konu

:

Firma etiketlerine kuş gözü çakım işinde KDV tevkifatı uygulaması

İlgi

:

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, tekstil konusunda faaliyet gösterdiğiniz ve satış yaptığınız tekstil firmalarından sevk irsaliyesi ile gelen firma etiketlerine kendinize ait kuş gözünün çakımı işini yaptığınız belirtilerek, buna ilişkin düzenleyeceğiniz faturalarda katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı sorulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun 9/1 inci maddesi ile mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Kısmi tevkifat uygulamasının usul ve esasları KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.) bölümünde belirlenmiş olup, Tebliğin (I/C-2.1.3.1.) bölümünde kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2.) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler belirtilmiştir.

Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.7.) bölümünde, fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulamasının usul ve esasları açıklanmış olup, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.7.2.) bölümünde;

“…

Fason imalatın şartı, imal edilecek mal ile ilgili ana hammadde başta olmak üzere hammaddelerin fason iş yaptıranlarca temin edilmesidir.”

açıklaması yer almaktadır.

Buna göre, satış yaptığınız tekstil firmalarından sevk irsaliyesi ile gelen firma etiketlerine kendinize ait kuş gözünün çakımı hizmeti, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.7.) bölümü kapsamında fason olarak yapılan bir hizmet olarak değerlendirilemeyeceğinden, buna ilişkin düzenleyeceğiniz faturada alıcılar tarafından KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Firma Etiketlerine Kuş Gözü Çakım İşinde Kdv Tevkifatı Uygulaması

27.10.2017

B.07.1.GİB.4.20.15.01-130[9-2017/59]-98781

Son Yorumlananlar
Top
Menu