Firmanızca Müşterilerinize Verilen Ek Yazılım Hizmet Bedellerine Kdv Tevkifatı Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.

Firmanızca Müşterilerinize Verilen Ek Yazılım Hizmet Bedellerine Kdv Tevkifatı Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Firmanızca Müşterilerinize Verilen Ek Yazılım Hizmet Bedellerine Kdv Tevkifatı Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-493

09/02/2012

Konu

:

Firmanızca müşterilerinize verilen ek yazılım hizmet bedellerine KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanız tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına bilgisayar sistemleri ana yazılımlarının hazırlandığı belirtilmekte olup, ihtiyaca göre verilen “ek yazılım” hizmetine ilişkin bedeller üzerinden tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı konusunda bilgi istenilmektedir.

             Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların, (A/3) bölümünde belirtilen işlemlere ait KDV yi tevkifata tabi tutmaları uygun görülmüştür.

             Söz konusu Genel Tebliğin (A/5-d) bölümünde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait veya bunlara tahsis edilen ve faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin bedel üzerinden hesaplanan KDV nin tevkifata tabi tutulacağı ifade edilmiştir.

             Öte yandan, bilgisayar kullanabilmek için gerekli yazılımlar “işletim sistemleri” ve “uygulama programları” olmak üzere iki gruba ayrılmakta; bunlardan işletim sistemleri bilgisayar kullanımı için zorunlu bulunmaktadır.

             Buna göre, firmanızca 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlara ana yazılımdaki ihtiyaca göre ek yazılım hazırlanması şeklinde verilen söz konusu hizmetin, işletmelere ait demirbaş niteliğinde olan bilgisayarlardan ayrı kabul edilemeyen “işletim sistemlerinin” tadil, bakım ve onarımı kapsamında verilmesi halinde tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

            Ancak, bilgisayarlara ait uygulama programları bilgisayarlardan ayrı mütalaa edildiğinden bunlara ait tadil, bakım ve onarım işlerine ait KDV nin tevkifata tabi tutulması söz konusu değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Firmanızca Müşterilerinize Verilen Ek Yazılım Hizmet Bedellerine Kdv Tevkifatı Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.

09.02.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-493

Son Yorumlananlar
Top
Menu