Glutensiz Un, Glutensiz İrmik, Glutensiz Meyveli İrmik İn Kdv Oranı

Glutensiz Un, Glutensiz İrmik, Glutensiz Meyveli İrmik İn Kdv Oranı
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

37009108-130[28. Md.-2013-2085]-46

09/04/2014

Konu

:

Glutensiz Un, Glutensiz İrmik, Glutensiz Meyveli İrmik in KDV Oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, firmanız tarafından üretimi gerçekleştirilen glutensiz un (pirinç unu, mısır unu, patates nişastası, modifiye mısır nişastası, karabuğday unu, şeker, emilgatör E472E, sodyum bi karbonat), glutensiz irmik (mısır irmiği, pirinç irmiği), glutensiz meyveli irmik [mısır irmiği, pirinç irmiği, meyve tozu (hurma tozu, üzüm tozu, ananas tozu, portakal tozu)] teslimlerinin KDV oranı hakkında Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

            Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki  (II) sayılı listenin “Gıda Maddeleri” başlıklı A bölümünün 9. sırasında “11 no.lu faslında yer alan mallar”, 15. sırasında “19 no.lu faslında yer alan mallar”, 17. sırasında da “21 no.lu faslında yer alan mallar” sayılmıştır.

            a) TGTC’nin 11. faslında “Değirmencilik ürünleri; malt; inülin; buğday gluteni” tanımlanmıştır. Ticari hayatta glutensiz irmik olarak tanımlanan ve içeriğinde; mısır ve pirinç irmiği bulunan irmik karışımı ise TGTC’nin 11. faslına ait 11.03 tarife pozisyonu kapsamında olup, karışımında mısır irmiğinin ağırlıklı olması halinde “1103.13 mısırdan” tarife pozisyonu, karışımında pirinç irmiğinin ağırlıklı olması durumunda “1103.19.50.00.00 pirinçten” GTİP No.sunda, karışımında mısır ve pirinç irmiğinin eşit olması halinde “1103.19.90.00.19 Diğerleri” GTİP No.sunda yer almaktadır.

            b) TGTC’nin 19. faslına ait 1901.20 tarife alt pozisyonunda “19.05 Pozisyonunda yer alan ekmekçi mamullerinin hazırlanmasında kullanılan karışımlar ve hamurlar:” tanımlanmıştır.

            Ticari hayatta glutensiz un olarak tanımlanan ve içeriğinde; pirinç unu, mısır unu, patates nişastası, modifiye mısır nişastası, karabuğday unu, şeker, emilgatör E472E, sodyum bi karbonat bulunan ekmek karışımı, TGTC’nin “1901.20.00.90.00 Diğerleri” GTİP No.sunda yer almaktadır.

            c) TGTC’nin 21. faslında “Yenilen çeşitli gıda müstahzarları” tanımlanmıştır. Bu fasıla ait 21.06 tarife pozisyonu ” Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarlarını” kapsamaktadır.

            Ticari hayatta gulutensiz meyveli irmik olarak tanımlanan ve içeriğinde mısır irmiği, pirinç irmiği, meyve tozu (hurma tozu, üzüm tozu, ananas tozu, portakal tozu) bulunan irmik karışımı ise “2106.90.98.00.19 Diğerleri” GTİP No.sunda yer almaktadır.

             Dolayısıyla KDV oranları ile ilgili (II) sayılı listenin “A” Bölümünün;

            – 9. sırasında glutensiz irmik karışımı,

            – 15. sırasında glutensiz un karışımı ve

            – 17. sırasında da glutensiz meyveli irmik

            yer almakta olup, bunların ithal ve tesliminin % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Glutensiz Un, Glutensiz İrmik, Glutensiz Meyveli İrmik İn Kdv Oranı

09.04.2014

37009108-130[28. Md.-2013-2085]-46

Top
Menu