Ham Post Ve Deri Satışlarında Kdv Tevkifatı Hk.

Ham Post Ve Deri Satışlarında Kdv Tevkifatı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Ham Post Ve Deri Satışlarında Kdv Tevkifatı Hk. 

T.C.

KÜTAHYA VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.43.10.00-19357-11108-25

24/08/2011

Konu

:

Ham Post ve Deri Satışlarında KDV Tevkifatı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ham post ve deri satışlarında tevkifat sınırının bulunup bulunmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.         

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesi ile mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verildiği hüküm altına alınmıştır.

            107 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin A/2 bölümünde, pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimlerinde (1/2) oranında KDV tevkifatı uygulaması yapılacağı açıklanmıştır.

          108 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin; B/1 bölümünde, pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimlerinde (1/2) oranındaki KDV tevkifatının % 90 olarak uygulanacağı; B/3 bölümünde, KDV Kanununun 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların (tarımsal amaçlı kooperatifler hariç), sermayelerinin %51 veya daha fazlası kamuya ait işletmelerin ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşların bu bölümde belirtilen teslimlerinde tevkifat uygulanmayacağı, diğer mükellefler tarafından yapılacak teslimlerde faturada gösterilen işlem bedelinin hesaplanan KDV ile birlikte, Vergi Usul Kanununun 232 inci maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırının altında olması halinde tevkifat uygulanmayacağı belirtilmiştir.

            Buna göre, ham post ve deri teslimine ilişkin düzenlenen faturada gösterilen işlem bedelinin hesaplanan KDV ile birlikte fatura düzenleme sınırının (2010 yılı için 680 TL) altında kalması halinde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                         

Özelge:Ham Post Ve Deri Satışlarında Kdv Tevkifatı Hk.

24.08.2011

B.07.4.DEF.0.43.10.00-19357-11108-25

Son Yorumlananlar
Top
Menu