Hayvanların Mezbahada Kesim Öncesi Yapılan Sağlık Kontrolü Hizmetinin Kdv Oranı Hk.

Hayvanların Mezbahada Kesim Öncesi Yapılan Sağlık Kontrolü Hizmetinin Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Hayvanların Mezbahada Kesim Öncesi Yapılan Sağlık Kontrolü Hizmetinin Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

75497510-130[28-2013-140]-26

14/04/2014

Konu

:

Hayvanların mezbahada kesim öncesi yapılan sağlık kontrolü hizmetinin KDV oranı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin … Belediyesine ait mezbaha tesislerini çalıştırdığı, hayvanların kesimi yapılmadan önce şirketiniz bünyesinde bulunan veteriner tarafından muayene edilerek sağlıklı olup olmadıklarına dair rapor verildiği ve bu hizmetlerden dolayı hayvan veya et sahiplerinden ücret alındığı belirtilerek söz konusu hizmete uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında bilgi istenilmektedir.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile BKK ya ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 21 inci sırasında, ilgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) ile ambulans hizmetlerinin % 8 oranında KDV ye tabi olduğu belirtilmiştir.

Buna göre, hayvan sağlığına yönelik olarak şirketiniz bünyesinde bulunan veteriner hekimlerce verilen sağlık kontrolü hizmetine, (II) sayılı listenin (B) bölümünün 21 inci sırası kapsamında % 8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Hayvanların Mezbahada Kesim Öncesi Yapılan Sağlık Kontrolü Hizmetinin Kdv Oranı Hk.

14.04.2014

75497510-130[28-2013-140]-26

Son Yorumlananlar
Top
Menu