Hazır Köfte Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı

Hazır Köfte Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef   Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-KDV 28-83965

02/10/2015

Konu

:

Hazır köfte tesliminde

uygulanacak KDV oranı

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda et ve tavuktan mamül çiğ veya pişmiş köftelerin tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’na ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            (I) Sayılı listenin 3. sırasında, 20/12/2010 tarihli ve 2010/1180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 2 no.lu faslında yer alan mallara yer verilmiş, ancak 2013/4345 sayılı BKK ile eklenen parantez içi ifadeyle 25/02/2013 tarihinden itibaren 02.07 pozisyonu ve 0209.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon (GTİP) numarasında yer alan mallar bu liste haricinde tutulmuştur.

            (II) sayılı listenin A/1-b sırasında, 22/12/2006 tarihli ve 2006/11437 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş TGTC’nin, 02.07 pozisyonu ve 0209.90.00.00.00 GTİP numarasında yer alan mallara yer verilmiştir.

            (II) sayılı listenin A/12. sırasında ise, 22/12/2006 tarihli ve 2006/11437 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş TGTC’nin, 16 no.lu faslında yer alan mallara yer verilmiştir.

            TGTC’nin 2 no.lu faslında “Etler ve yenilen sakatat”; 16 no.lu faslında ise, “Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları” tanımlanmıştır. 16 no.lu fasıldakiler TGTC’nin 2 no.lu faslındaki işlemlerden daha ileri derecede işlem görürler.

            Bu kapsamda, büyük ve küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanlarının etlerinden ürünün karakterini ve taze etin iç yapısını değiştirecek şekilde hazırlanan veya pişirilen ürünler, TGTC’nin 16 no.lu faslı kapsamında değerlendirilmektedir.

            Buna göre, muhtelif hazır köftelerin, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (A/12) nci sırasında değerlendirilerek, toptan ve perakende teslimlerinin % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Hazır Köfte Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı

02.10.2015

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-83965

Top
Menu