Hurda Bakır Kablo Satışında Kdv

Hurda Bakır Kablo Satışında Kdv
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

96620903-130[17/4-g-2012/10]-44

03/07/2013

Konu

:

Hurda bakır kablo satışında KDV

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, bobinaj işi yaptığınızı ve tamir için gelen bobinlerden yanmış, izolesi erimiş, kullanılamaz durumda çıkan bakır kabloları hurda niteliğinde satacağınızı belirterek, bu satış nedeniyle düzenlenecek faturada KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı ve hesaplanırsa oranının ne olacağı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-g maddesine göre; metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimi katma değer vergisinden müstesnadır.

            Konuya ilişkin olarak 14/04/2012 tarihinde yayımlanan 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin “3.3.3. Hurda ve Atık Teslimi” başlıklı bölümünde ” Hurda kavramı; her türlü metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ve mamul maddeyi ifade etmektedir.

            Hurda kavramının işaret edilen genel anlamı çerçevesinde;

            – demir, bakır, alüminyum, pirinç, kurşun, teneke, çelik, çinko, pik, sarı, bronz, nikel, kızıl, lehim, mangan-tutya, antimon ve benzeri her türlü metaller,

            – bu metallerin alaşım, bileşim ve cürufları,

            – imalathane ya da fabrikalarda imalat sırasında ortaya çıkan metal kırpıntı, döküntü ve talaşlar ile standart dışı çıkan metal ürünler,

            – izabe tesislerinden çıkan standart dışı metal hammaddeler, yarı mamuller, hadde bozukları

            ve benzerleri “hurda metal” kabul edilecektir…..” açıklaması yer almaktadır.

            Buna göre, tamir için gelen motorlardan çıkarılan, hurda niteliğindeki bakır kablo teslimleri KDV den istisna olup, işlem bedelleri üzerinden KDV hesaplamanıza gerek bulunmamaktadır.

           Ancak, KDV Kanununun 18 inci maddesi uyarınca söz konusu istisnadan vazgeçmeniz halinde hurda bakır teslimlerinizde işlem bedelleri üzerinden %18 oranında KDV hesaplamanız gerekmektedir. Bu durumda, alıcılar tarafından söz konusu KDV tutarları üzerinden 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.3.3.) bölümündeki açıklamalar çerçevesinde (9/10) oranında tevkifat yapılacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Hurda Bakır Kablo Satışında Kdv

03.07.2013

96620903-130[17/4-g-2012/10]-44

Top
Menu