İlgili Bakanlıklar Tarafından Ya Da Kanunlarla İzin Verilen Gerçek Ve Tüzel Kişiler Tarafından Yerine Getirilen İnsan Veya Hayvan Sağlığına Yönelik Koruyucu Hekimlik,teşhis, Tedavi Ve Rehabilitasyon Hizmetleri,ambulans Hizmetleri, Tıbbı Cihazlar İle Bunla

İlgili Bakanlıklar Tarafından Ya Da Kanunlarla İzin Verilen Gerçek Ve Tüzel Kişiler Tarafından Yerine Getirilen İnsan Veya Hayvan Sağlığına Yönelik Koruyucu Hekimlik,teşhis, Tedavi Ve Rehabilitasyon Hizmetleri,ambulans Hizmetleri, Tıbbı Cihazlar İle Bunlakonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İlgili Bakanlıklar Tarafından Ya Da Kanunlarla İzin Verilen Gerçek Ve Tüzel Kişiler Tarafından Yerine Getirilen İnsan Veya Hayvan Sağlığına Yönelik Koruyucu Hekimlik,teşhis, Tedavi Ve Rehabilitasyon Hizmetleri,ambulans Hizmetleri, Tıbbı Cihazlar İle Bunla 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI    :B.07.0.GEL.0.54/5428-1880

Sağlık Bakanlığının 04.01.2005 tarih ve 91 sayılı yazısı ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen 03.01.2005 tarih ve 002-2.1 sayılı yazınız incelenmiştir.

Bilindiği gibi, 27.12.2004 tarihli ve 2004/8301 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3. maddesi ile 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki II sayılı listenin “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı B bölümüne eklenen,

 • 12. sıra ile, “İlgili Bakanlıklar tarafından ya da kanunlarla izin verilen gerçek ve tüzel
  kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik,
  teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil),
  ambulans hizmetleri,”
 • 13. sıra ile, “Tıbbi cihazlar (Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz
  Yönetmeliği”, “Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği” ile “Vücut Dışında
  Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazlan Yönetmeliği” kapsamında tanımları verilen ve doğrudan
  sağlık hizmetleri ile veterinerlikte kullanılan cihazlar, bunların aksam ve parçaları) ile
  bunların kiralanması hizmetleri,”

01/01/2005 tarihinden itibaren %8 oranında katma değer vergisine tabi tutulacaktır.

Bu çerçevede, “veneer kron, iskelet döküm, protez vb. işçilik ücretleri”nin 12. sıra, “veneer kron, iskelet döküm, protez, amalgam dolgu, siman dolgu, ölçü maddeleri, solüsyonlar, diğer dolgu maddeleri, davye, ayna soud, frezler, diş üniti, sterilizatör, amalgamatör ve ışınlı dolgu cihazının Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği dahilinde 13. sıra kapsamında değerlendirilerek %8 oranında katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:İlgili Bakanlıklar Tarafından Ya Da Kanunlarla İzin Verilen Gerçek Ve Tüzel Kişiler Tarafından Yerine Getirilen İnsan Veya Hayvan Sağlığına Yönelik Koruyucu Hekimlik,teşhis, Tedavi Ve Rehabilitasyon Hizmetleri,ambulans Hizmetleri, Tıbbı Cihazlar İle Bunla

05.01.2005

B.07.0.GEL.0.54/5428-1880

Son Yorumlananlar
Top
Menu