Kumaş Çanta,poliüretan Çanta, Plastik Kutu İçine %8 Ve %18 Oranında İlk Yardım Ürünlerinin Yerleştirilmesi İle Oluşturulan İlk Yardım Paketinde Kdv Oranı Hakkında.

İlk yardım seti KDV oranı nedir? Bu özelgede kumaş çanta, poliüretan çanta, plastik kutu içine %8 ve %18 oranında vergiye tabi ilk yardım ürünlerinin yerleştirilmesi ile oluşturulan ilk yardım seti teslimlerinde uygulanması gereken KDV Oranı hakkındaki Vergi İdaresinin görüşüne yer verilmiştir. İlk yardım paketi ilk yardım çantası olarak da adlandırılmaktadır. Her ne kadar bir çanta mahiyeti taşısa da ilk yardım seti KDV oranı çantalar için uygulanması gereken KDV oranından çok daha başka bir başlıkta yer almaktadır. Çantalar için uygulanması gereken KDV oranı ilişkin ayrıntılı açıklamalar için bu cevabımıza göz atabilirsiniz.
ilk yardım seti kdv oranı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetler Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

Sayı: 39044742-KDV.28-1361

27/08/2013

Konu: Kumaş çanta, poliüretan çanta, plastik kutu içine %8 ve %18 oranında ilk yardım ürünlerinin yerleştirilmesi ile oluşturulan ilk yardım paketinde kdv oranı hakkında açıklamalar içermektedir. ilk yardım seti KDV oranı açıklığa kavuşturulmuştur.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kumaş çanta, poliüretan çanta, plastik kutunun içine farklı katma değer vergisi (KDV) oranlarına tabi ilk yardım malzemeleri yerleştirilerek oluşturulan ilk yardım setinde uygulanacak KDV oranı sorulmaktadır.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir

2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/22) sırasında, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin “30.06: Bu fasılın 4 no.lu notunda belirtilen eczacılık eşyası ve müstahzarları” pozisyonlarında yer alan eşyalar ifadesi bulunmaktadır.

Buna göre, şirketinizce ilk yardım çantaları veya kutularının içerisine farklı KDV oranında olan ilk yardım malzemesi ile ilgili eşyalardan oluşturulan ve TGTC nin “3006.50.00.00.00 ilk yardım kutuları ve setleri” GTİP numarasında tanımlanan ilk yardım seti, 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/22) sırasında sayılan 30.06 tarife pozisyonu kapsamındaki GTİP numarasında yer aldığından %8 oranında KDV’ye tabi bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge: Kumaş çanta, poliüretan çanta, plastik kutu içine %8 ve %18 oranında ilk yardım ürünlerinin yerleştirilmesi ile oluşturulan ilk yardım paketinde Kdv oranı hakkında açıklamalar içermektedir. İlk yardım seti KDV oranı hakkında bilgi verilmiştir.

27.08.2013

39044742-KDV.28-1361

 

ETİKETLER :
Son Yorumlananlar
Top
Menu