İnşaat Ruhsati Ve Kat İrtifakı Tesisinde 150 M2’nin Altında Konut Olarak Gösterilen Gayrimenkullerin, Henüz Kaba İnşaatı Bitmemiş Halde Olsa Dahi Tesliminde Katma Değer Vergisi Oranının % 1 Olarak Uygulanması Mümkün Bulunmaktadır.

İnşaat Ruhsati Ve Kat İrtifakı Tesisinde 150 M2’nin Altında Konut Olarak Gösterilen Gayrimenkullerin, Henüz Kaba İnşaatı Bitmemiş Halde Olsa Dahi Tesliminde Katma Değer Vergisi Oranının % 1 Olarak Uygulanması Mümkün Bulunmaktadır.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 04.12.1998
SAYI : B.07.0.GEL.0.52/5265-23-45195
KONU : İnşaa halindeki konutların tesliminde
uygulanacak KDV oranı hk.

……………….

İLGİ : 05.10.1998 tarihli dilekçeniz.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Konut yapı kooperatifine arsa karşılığı yaptığınız inşaat işiyle ilgili olarak Şirketinize ait henüz inşa halindeki konutların tesliminde uygulanacak katma değer vergisi oranı konusundaki ilgide kayıtlı dilekçeniz incelendi.

Katma değer vergisi oranlarına ilişkin olarak 02.01.1998 tarih ve 23218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 97/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;
– Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri,
– Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,
– Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece 150 m2’ye kadar konutlara ilişkin inşaat ve taahhüt işleri,için 01.01.1998 tarihinden geçerli olmak üzere katma değer vergisi oranı % 1 olarak tesbit edilmiştir.

Buna göre, inşaat ruhsati ve kat irtifakı tesisinde 150 m2’nin altında konut olarak gösterilen gayrimenkullerin, yazınızda bahsedildiği gibi henüz kaba inşaatı bitmemiş halde olsa dahi tesliminde katma değer vergisi oranının % 1 olarak uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:İnşaat Ruhsati Ve Kat İrtifakı Tesisinde 150 M2’nin Altında Konut Olarak Gösterilen Gayrimenkullerin, Henüz Kaba İnşaatı Bitmemiş Halde Olsa Dahi Tesliminde Katma Değer Vergisi Oranının % 1 Olarak Uygulanması Mümkün Bulunmaktadır.

04.12.1998

B.07.0.GEL.0.52/5265-23-45195

Top
Menu