İşitme Cihazı Pillerinin İthali Ve Yurtiçi Teslimlerinin Kdv’den İstisna Olmadığı Hk.

İşitme Cihazı Pillerinin İthali Ve Yurtiçi Teslimlerinin Kdv’den İstisna Olmadığı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İşitme Cihazı Pillerinin İthali Ve Yurtiçi Teslimlerinin Kdv'den İstisna Olmadığı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-207

23/06/2010

Konu

:

İşitme cihazı pillerinin ithali ve yurtiçi teslimlerinin KDV’den istisna olup olmadığı.

         

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, işitme cihazı pillerinin ithal ve tesliminin KDV Kanununun 17/4-s maddesi kapsamında KDV den istisna olup olmadığının bildirilmesi istenmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasına 5378 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle 7/7/2005 tarihinden geçerli olmak üzere, eklenen (s) bendi ile “Özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları” katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Ancak, araç-gereç kapsamında olmayıp, söz konusu araç-gereçlerin aksam ve parçası mahiyetinde olan malların teslimlerinin ve ithalinin KDV Kanununun 17/4-s maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, Şirketiniz tarafından ithal ve teslimi yapılan aksam ve parça mahiyetinde olan işitme cihazı pillerine KDV Kanununun 17/4-s maddesi uyarınca KDV istisnası uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.   

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İşitme Cihazı Pillerinin İthali Ve Yurtiçi Teslimlerinin Kdv’den İstisna Olmadığı Hk.

23.06.2010

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-207

Top
Menu