İşlenmiş Fındıkta Kdv Oranı Hk.

Bu özelgede işlenmiş fındıkta uygulanması gereken KDV oranı Vergi İdaresi tarafından açıklığa kavuştulmuştur. Bununla beraber özelgenin güncelliği kalmamış ve işlenmiş fındıkta KDV oranı değişmiştir. Fındık ve işlenmiş fındık ürünlerinin teslim ve ithalinde uygulanması gereken KDV oranı için bu yazımızı okuyarak en güncel bilgilere erişebilirsiniz. 2022 yılına kadarki süreçteki teslimlerde dikkate alınabilecek özelge açıklamaları uyarınca işlenmiş fındık ürünleri eğer katkı maddesi içermiyorsa perakende teslimlerinde %1, toptan teslimlerinde %8 oranı üzerinden KDV hesaplanması gerektiği özelgede açıklanmıştır. 2023 yılı itibariyle değişen mevzuat gereği işlenmiş fındıkta KDV %8 oranı üzerinden hesaplanmalıdır.

T.C.

GİRESUN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 

Sayı: 97677631-043-8-9

27/03/2013

Konu : İşlenmiş Fındıkta KDV Oranı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, fındık krokan (% 60 fındık, % 40 şeker), soslu fındık (% 94 fındık, % 6 baharat sos) ve zarlı tuzlu fındık (%95 fındık, % 5zar ve tuz) ın toptan ve perakende tesliminde uygulanması gereken KDV oranının bildirilmesi istenmektedir.

             KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30/12/2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

             1- Söz konusu Kararname eki; I sayılı listenin 1. sırasında “…fındık…” sayılmıştır.

             TGTC’nin 8. Fasılında “Yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler; Turunçgillerin veya kavun ve karpuzların kabukları” yer almaktadır.

             Kabuklu ve naturel iç fındıklar bu fasılın “08.02 Diğer kabuklu meyveler (taze veya kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın)” tarife pozisyonu ile ilgili “0802.21.00.00.00 Kabuklu [fındıklar (Corylus spp.)], 0802.22.00.00.00 Kabuksuz (fındıklar)” GTİP No’larında yer almaktadır. Kabuklu ve kabuksuz fındıklar I sayılı listenin 1. sırasında yer alan “…fındık…” ibaresi kapsamında ithal ve toptan teslimlerinde % 1, perakende teslimlerinde % 8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

             2- 2007/13033 sayılı Kararname ile yapılan düzenlemede II sayılı listenin “A-Gıda Maddeleri” bölümünün 16. sırasında “20 no.lu fasılında yer alan mallar”, bu bölümün son paragrafında ise “Bu bölümdeki malların (I) sayılı listede de yer alması halinde (I) sayılı listede belirtilen oranlar uygulanır.” ibareleri yer almıştır.

             TGTC’nin 20.fasılı “Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar”ı kapsamaktadır.

             Bu fasıla ait 20.08 tarife pozisyonunda “Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın)” tanımlanmıştır. Bu pozisyon kuru olarak kavrulmuş, sıvı veya katı yağla kavrulmuş, bitkisel yağ, tuz, aroma maddesi, baharatlar veya diğer katkı maddeleri içeren veya içermeyen fındığı kapsamaktadır. Bunlar bütün halde, parçalar halinde veya ezilmiş yahut bunların karışımı şeklinde, diğer fasıllarda açıklanan (12. fasılda) yöntemlerin dışında bir yöntemle hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerdir.

             Bu pozisyonda yer alan fındık, işleme şekilleri itibariyle aşağıda sayılan GTİP No’larında tanımlanmıştır.

             Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar,

             – 2008.19.19.00.11 Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)

            -2008.19.19.00.12 Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz

            fındıktan mamul)

            – 2008.19.19.00.13 Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık

            – 2008.19.19.00.14 Kavrulmuş, kabuklu fındık (tuzlu ve tuzsuz)

            – 2008.19.19.00.15 Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık

            – 2008.19.19.00.16 Beyazlatılmış kabuksuz fındık

            – 2008.19.19.00.17 Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık

            – 2008.19.19.00.18 Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış)

            – 2008.19.19.00.21 Beyazlatılmış ve kavrulmuş fındıkların çıkıntıları

            – 2008.19.19.00.29 Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar

            – 2008.19.19.00.32 Fındık krokan

             Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar,

             – 2008.19.95.00.11 Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan

            mamul)

            – 2008.19.95.00.12 Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)

            – 2008.19.95.00.13 Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık

            – 2008.19.95.00.14 Kavrulmuş, kabuklu fındık (tuzlu ve tuzsuz)

            – 2008.19.95.00.15 Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık

            – 2008.19.95.00.16 Beyazlatılmış kabuksuz fındık

            – 2008.19.95.00.17 Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık

            – 2008.19.95.00.18 Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış)

            – 2008.19.95.00.21 Beyazlatılmış ve kavrulmuş fındıkların çıkıntıları

            – 2008.19.95.00.29 Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar

            – 2008.19.95.00.32 Fındık krokan

             Buna göre;

            a) TGTC’nin 20 no’lu fasılına ait 20.08 tarife pozisyonunda sayılan ve yukarıda işlenme şekillerine göre GTİP No’ları itibariyle tanımlanan fındıkların katkı maddesi ihtiva etmeyenlerinin de KDV oranları ile ilgili I sayılı listenin 1. sırasında yer alan “.. fındık ..” ibaresi kapsamında değerlendirilerek, 31.12.2007 tarihinden itibaren toptan teslimleri % 1, perakende teslimleri % 8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

             b) TGTC’nin 20.08 tarife pozisyonunda sayılan ve yukarıda GTİP No’ları itibariyle belirtilen fındıkların katkı maddesi içerenleri ise KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “A” bölümünün 16. sırasında sayılan “20 no.lu fasıl kapsamında olup, toptan ve perakende teslimleri % 8 oranında KDV ye tabidir.

             Bu nedenlerle fındık krokan, soslu fındık ve zarlı tuzlu fındık ihtiva ettikleri katkı maddeleri itibariyle KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “A” bölümünün 16. sırasındaki 20. Fasıla ait 20.08 tarife pozisyonu kapsamında olduğundan, teslimi % 8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

İşlenmiş Fındıkta KDV Oranı

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İşlenmiş Fındıkta Kdv Oranı Hk. İşlenmiş fındık teslimlerinde uygulanması gereken KDV oranı açıklanmıştır.

27.03.2013

97677631-043-8-9

 

ETİKETLER :
Son Yorumlananlar
Top
Menu