İstisna Kapsamına Konut Yapı Kooperatiflerine Taahhüt Çerçevesinde Yapılan Teras İzolasyon İşleri De Girmektedir

İstisna Kapsamına Konut Yapı Kooperatiflerine Taahhüt Çerçevesinde Yapılan Teras İzolasyon İşleri De Girmektedir

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 08.12.1999
SAYI : B.07.0.GEL.0.52/5265-33/54000
KONU : Konut Yapı Kooperatifinin yaptırdığı
teras izolasyon işinin KDV yönünden değerlendirilmesi hk.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
ANKARA VALİLİĞİNE
(Defterdarlık : Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü)

İLGİ : 16.11.1999 tarih ve 13889 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda. ilinizde faaliyet gösteren bir konut yapı kooperatifine ….. Ltd. Şti . tarafından yapılan teras izolasyon taahhüt işinin istisna kapsamına girip girmediği konusunda tereddüte düşüldüğü belirtilmektedir.

Bilindiği gibi, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 8. maddesi ile konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri katma değer vergisinden istisna tutulmuştur. Bu istisna hükmünün süresinin 31.12.1997 tarihinde dolması nedeniyle 4369 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 15. madde hükmü ile 4369 sayılı Kanunun yayımlandığı 29.07.1998 tarihine kadar inşaat ruhsatı almış kooperatifler için istisna uygulamasının süresi 01.01.1998 tarihinden geçerli olmak üzere inşaatların tamamlanmasına kadar uzatılmıştır.

Sözü edilen istisna kapsamına konut yapı kooperatiflerine taahhüt çerçevesinde yapılan teras izolasyon işleri de girmektedir.

Bilgi edinilmesini ve konunun bu çerçevede değerlendirilerek, durumun adı geçen şirkete de bildirilmesini rica ederim.

Bakan a.

Özelge:İstisna Kapsamına Konut Yapı Kooperatiflerine Taahhüt Çerçevesinde Yapılan Teras İzolasyon İşleri De Girmektedir

08.12.1999

B.07.0.GEL.0.52/5265-33/54000

Top
Menu