İthal Edilen Göğüs Protezinin Kdv Kanununun17/4-s Maddesi Kapsamında İstisna Olacağı Hk.

İthal Edilen Göğüs Protezinin Kdv Kanununun17/4-s Maddesi Kapsamında İstisna Olacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-376

28/09/2010

Konu

:

İthal edilen göğüs protezinin KDV Kanununun17/4-s maddesi kapsamında istisna olup olmadığı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 9021.39.90.00.14 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarasında yer alan göğüs protezinin Firmanız tarafından ithalatının Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-s maddesi kapsamında istisna olup olmadığı sorulmaktadır.

            3065 sayılı KDV Kanununun;

            16/1-b maddesinde, bu Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithalinin de istisna olduğu,

            17/4-s maddesinde, özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının tesliminin KDV den istisna olduğu,

            hükümlerine yer verilmiştir.

            Bu hükümlere göre, münhasıran özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin görme özürlülerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye, sesli kitap; ortopedik özürlülerin kullandıkları ortez-protez gibi cihazlar) ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında değerlendirilecektir.

            Ancak, özürlüler yanında özürlü olmayanların da kullanabilecekleri araç-gereç ve bilgisayar programlarının KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Buna göre, 9021.39.90.00.14 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarasında yer alan göğüs protezinin Firmanız tarafından ithali ve yurt içi teslimi KDV Kanununun 17/4-s maddesi uyarınca KDV den istisna olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İthal Edilen Göğüs Protezinin Kdv Kanununun17/4-s Maddesi Kapsamında İstisna Olacağı Hk.

28.09.2010

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-376

Son Yorumlananlar
Top
Menu