İthal Edilen Müzik Nota Kitaplarının Kdv Oranı Hk.

İthal Edilen Müzik Nota Kitaplarının Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-3-28-19]-441

02/04/2012

Konu

:

İthal edilen Müzik Nota Kitaplarının KDV Oranı Hakkında

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 49.04 tarife pozisyonunda sınıflandırıldığı belirtilen kitap veya dergi halindeki müzik notalarına uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            KDV Kanununun; 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, 1/2 nci maddesine göre, her türlü mal ve hizmet ithalatı KDV ye tabidir.

            KDV oranları KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki (II) sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 14 üncü sırasında “Kitap ve benzeri yayınlar” yer almaktadır.

            TGTC nin 49 uncu faslında “Basılı Kitaplar, Gazeteler, Resimler ve Baskı Sanayinin Diğer Mamulleri; El ve Makine Yazısı Metinler ve Planlar” tanımlanmıştır. Bu fasla ait 4904.00.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında “Müzik notaları (basılmış veya el ile yazılmış, resimli veya ciltli olsun olmasın)” tanımlanmıştır.

            Buna göre, 4904.00.00.00.00 GTİP numarasından ithal edilen ve kitap veya dergi biçiminde hazırlanmış olan müzik notalarının teslimi ve ithalinde 2007/13033 sayılı Kararname eki (II) sayılı listenin “B” bölümünün 14 üncü sırası kapsamında %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:İthal Edilen Müzik Nota Kitaplarının Kdv Oranı Hk.

02.04.2012

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-3-28-19]-441

Son Yorumlananlar
Top
Menu