İthalatta Kdv Matrtahının Belirlenmesi Hk.

İthalatta Kdv Matrtahının Belirlenmesi Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.21-1

02/01/2012

Konu

:

İthalatta KDV matrtahının belirlenmesi

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ithal edilen eşyanın yurda girişinin uygun olup olmadığının tespiti için döner sermayeli kuruluşlara ödenen analiz bedelinin matraha dahil edilip edilmeyeceği hususunda bilgi istenilmektedir.

           Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu,

             21/c maddesinde, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemelerin ithalde alınan KDV matrahına dahil olacağı

            hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, ithal edilecek eşyaya ilişkin döner sermayeli kuruluşlar tarafından verilen analiz hizmeti nedeniyle KDV hesaplanmış olması halinde, bu hizmet bedeli Kanunun 21/c maddesi gereğince ithalde KDV matrahına dahil edilmeyecek, aksi halde hizmet bedeli ithalde KDV matrahına dahil edilecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

.

Özelge:İthalatta Kdv Matrtahının Belirlenmesi Hk.

02.01.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.21-1

Son Yorumlananlar
Top
Menu