İziwash Renk Koruyucu Kumaş Mendil, Mücevherat Parlatma Bezi Ve Nanofiber Temizlik Bezi Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

İziwash Renk Koruyucu Kumaş Mendil, Mücevherat Parlatma Bezi Ve Nanofiber Temizlik Bezi Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İziwash Renk Koruyucu Kumaş Mendil, Mücevherat Parlatma Bezi Ve Nanofiber Temizlik Bezi Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-KDV.28-1028

18/04/2014

Konu

:

İziwash renk koruyucu kumaş mendil, mücevherat parlatma bezi ve nanofiber temizlik bezi tesliminde uygulanacak KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ile, 5603.11.90.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında yer alan iziwash renk koruyucu kumaş mendil, 6307.10.30.00.00 GTİP numaralı altın-gümüş mücevherat parlatma bezi ve nano fiber temizlik bezinde uygulanacak KDV oranı sorulmaktadır.

           3065 sayılı KDV Kanununun; (1/1) inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, (1/2) nci maddesinde ise her türlü mal ve hizmet ithalatının, KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (%1), (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (%8), listelerde yer alanlar hariç vergiye tabi işlemler için (%18) olarak tespit edilmiştir.

            2007/13033 sayılı BKK eki;

            II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün;

            – 4. sırasında “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle,  hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler”

            – 5. sırasında “Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç)”

            sayılmıştır.

            TGTC’nin “56.03” tarife pozisyonunda “Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın)” tanımlanmıştır. Bu tarife pozisyonuna ait GTİP numaraları arasında “5603.11.90.00.00 Diğerleri (Sıvanmış veya kaplanmış olmayan dokumaya elverişli sentetik ve suni liflerden dokunmamış mensucat)” GTİP numarası da yer almaktadır.

            TGTC’nin “63.07” tarife pozisyonunda ise “Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil)” tanımlanmıştır. Bu tarife pozisyonuna ait GTİP numaraları arasında “6307.10.30.00.00 Dokunmamış mensucattan (Yer bezleri, bulaşık bezleri, toz bezleri ve benzeri temizlik bezleri)” GTİP numarası da yer almaktadır.

            Buna göre, TGTC’nin “5603.11.90.00.00” GTİP numarasında olduğu belirtilen ve ticari hayatta iziwash renk koruyucu kumaş mendil ile TGTC’nin “6307.10.30.00.00” GTİP numarasında olduğu belirtilen ve ticari hayatta altın ve gümüş mücevherat parlatma bezi ve nano fiber temizlik bezi olarak isimlendirilen bezlerin söz konusu GTİP numaralarında yer alması durumunda, 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/5) sırasındaki eşyalar kapsamında değerlendirilerek, %8 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Ancak, söz konusu eşyaların farklı GTİP numaralarında olduğunun tespiti halinde, KDV oranlarının tekrar değerlendirilmesi gerekeceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İziwash Renk Koruyucu Kumaş Mendil, Mücevherat Parlatma Bezi Ve Nanofiber Temizlik Bezi Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

18.04.2014

39044742-KDV.28-1028

Top
Menu