Kalem Setinin Kdv Oranı Hk.

Kalem Setinin Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kalem Setinin Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-335

18/07/2011

Konu

:

Kalem setinin KDV oranı

            İlgi (c) de kayıtlı özelge talep formunuzda, kırmızı kalem, kurşun kalem, versatil kalem ve versatil  kalem ucundan oluşan setin tesliminde uygulanacak katma değer vergisi oranı hususunda bilgi istenilmektedir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30/12/2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

             Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (II) sayılı listenin (B) bölümünün 14 üncü sırasında sayılan kurşun kalem ve boya kalemlerinin teslimi % 8 oranında katma değer vergisine tabidir.

            Öte yandan, anılan Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki listelerde versatil kalem ile versatil kalem ucu yer almadığından bu ürünlerin teslimi ise % 18 oranında katma değer vergisine tabi olacaktır.

            Diğer taraftan, KDV oranları farklı, birden çok malın set olarak teslim edilmesi halinde  bu teslime set içindeki KDV oranı en yüksek malın tabi olduğu oranın uygulanması gerekmektedir. Dolayısıyla kurşun kalem, kırmızı kalem, versatil kalem ve versatil kalem ucundan oluşturulan setin tesliminde % 18 oranında KDV uygulanacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kalem Setinin Kdv Oranı Hk.

18.07.2011

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-335

Son Yorumlananlar
Top
Menu