Karışım Hububat Unlarının Teslimine Uygulanacak Kdv Oranı.

Karışım Hububat Unlarının Teslimine Uygulanacak Kdv Oranı.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Karışım Hububat Unlarının Teslimine Uygulanacak Kdv Oranı. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

37009108-130[28. Md-2013-2506]-49

11/04/2014

Konu

:

Karışım Hububat Unlarının Teslimine Uygulanacak KDV Oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, buğday unu üretimi yaptığınız, hububat un karışımları (miks) hazırlayıp diğer hububat unları elde ettiğiniz ve bu unlara uygulanacak katma değer vergisi oranı hakkında Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

             Katma Değer Vergisi oranları, Katma Değer Vergisi (KDV)  Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

             Söz konusu Kararname eki (I) sayılı listenin 4. sırasında “Buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler (kepekli olanlar dahil, diğer katkı maddeliler hariç), yufka” sayılmıştır

            TGTC’nin 1101.00 tarife alt pozisyonunda “Buğday unu veya mahlut unu” yer almakta olup bu pozisyona ait GTİP No’ları arasında “1101.00.15.00.00 Adi ve kaplıca (kızıl) buğday unu” ismen sayılmıştır.

            Tam buğday unu TGTC’nin “1101.00.15.00.00 Adi ve kaplıca (kızıl) buğday unu” GTİP No’su kapsamında yer almaktadır.

            Bu nedenle, tam buğday unu, KDV oranları ile ilgili (I) sayılı listenin 4. sırasında değerlendirilerek, ithal veya teslimi %1 oranında KDV’ye tabiidir.

            Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin “Gıda Maddeleri” başlıklı “A” bölümünün 15. sırasında “19 no.lu faslında yer alan mallar” sayılmıştır.

            TGTC’nin 1901.20 tarife alt pozisyonunda “19.05 Pozisyonunda yer alan ekmekçilik mamullerinin hazırlanmasında kullanılan karışımlar ve hamurlar” yer almakta olup bu pozisyona ait istatistikler arasında “1901.20.00.90.00 Diğerleri” GTİP No’su da bulunmaktadır.

            Karışık tahıllı ekmek, mısırlı ekmek, çavdarlı ekmek ve kepekli ekmek yapımında kullanılan hububat un karışımları  (miks) TGTC’nin “1901.20.00.90.00 Diğerleri” GTİP No.su kapsamındadır.

            Buna göre, karışık tahıllı ekmek, mısırlı ekmek, çavdarlı ekmek ve kepekli ekmek yapımında kullanılan hububat un karışımları (miks), KDV oranları ile ilgili (II) sayılı listenin “A” bölümünün 15. sırasında değerlendirilerek, ithal veya teslimi % 8  oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Karışım Hububat Unlarının Teslimine Uygulanacak Kdv Oranı.

11.04.2014

37009108-130[28. Md-2013-2506]-49

Top
Menu