Yazımız kauçuktan yapılma eldivenin KDV oranı ve iş eldiveni KDV oranı hakkında aydınlatıcı bilgiler içermektedir.

İş Eldiveni KDV Oranı Nedir?

İş eldiveni ifadesi oldukça geniş nitelikli bir kavramdır. Aşağıda içeriği  kauçuktan yapılma eldivenin KDV Oranı hakkında İdarenin açıklamalarda bulunduğu özelge eski bir özelge metni bulunmaktadır. Arama motorlarının algoritması gereği en fazla planı çıkarılmış özelge olsa da bu özelgeden yola çıkarak yorum yapmak sizleri yanıltacaktır. Özelgede bahsi geçen II sayılı listede 39. ve 40. fasılları işaret eden 22 sıra no.lu başlık yürürlükten kaldırılmıştır. Bu düzenleme ile tıbbi cihazlar ile diğer cihazların tabi olduğu oran yahut en azından başlıklar birbirinden ayrılmıştır. İş eldiveni veya başkaca bir eldivenin KDV oranı araştırma konusu yapılırken eldivenin yapıldığı malzeme ve Tıbbı Cihaz Yönetmeliği kapsamında olup olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. KDV oranları listesinde dikkate alınması gereken (II sayılı listede yer alan) başlıklar aşağıda verilmiştir.

4- Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,

5- (2016/9542 sayılı Kararname ile değiştirilen sıra. Yürürlük: 25/11/2016) Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde (montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içerenler dahil) (66), çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri, (46)

6- a) (2008/13902 sayılı Kararname ile değiştirilen sıra. Yürürlük: 20/07/2008)  İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil)

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

22- (29/03/2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 6.maddesi ile değiştirilen sıra; Yürürlük: 01/04/2022) Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri,

KDV oranı konusunda şüpheye düştüğünüz iş eldiveni yukarıdaki malzemelerden imal değilse veya Tıbbı Cihaz Yönetmeliği’nde yer alan şartları karşılamıyorsa KDV oranı %18, aksi halde indirimli olarak %8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

 

Kauçuktan Yapılma Eldivenin Kdv Oranı ve İş Eldiveni KDV Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-470

07/05/2011

Konu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 40. Fasıl pozisyonunda yer alan kauçuktan yapılma eldivenin KDV oranı.

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, TGTC nin 40 ıncı faslında yer alan ve ev işlerinde kullanılan her nevi eldivenin tesliminde uygulanacak katma değer vergisi oranı hususunda bilgi istenilmektedir.

Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci  maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının  2008/13902 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesi  ile değişik II sayılı listenin “B” bölümünün 22 inci sırasında, TGTC nin 40 ıncı faslında yer alan kauçuk ve kauçuktan eşyalar (Yalnız … her nevi eldivenler,…)  da sayıldığından,  bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği 20/07/2008 tarihinden itibaren ev işlerinde kullanılan her nevi eldivenin teslim ve ithali % 8 oranında katma değer vergisine tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Grup Müdürü Y.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge: Kauçuktan yapılma eldivenin KDV oranı hakkında bilgi verilmiştir. İş eldiveni KDV oranı hakkındaki bilgiler özelgeye tarafımızca eklenmiştir.

07.05.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-470

 

ETİKETLER :
Top
Menu