Kdv Kanunu’nun 13/a Maddesi Kapsamında Satın Alınan Araçların Finansal Kiralama Yoluyla Kiraya Verilmesinde Kdv Oranı.

Kdv Kanunu’nun 13/a Maddesi Kapsamında Satın Alınan Araçların Finansal Kiralama Yoluyla Kiraya Verilmesinde Kdv Oranı.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-KDV. 28-1006

09/07/2013

Konu

:

KDV Kanunu’nun 13/a maddesi kapsamında satın alınan araçların finansal kiralama yoluyla kiraya verilmesinde KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a maddesine göre, teslimleri KDV den istisna olan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere finansal kiralama yöntemiyle kiraya verilmesinde uygulanacak KDV oranı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/a maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imar ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetlerin KDV den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiş, finansal kiralama işlemlerinde ise işleme konu malın tabi olduğu oranda KDV uygulanacağı belirtilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki I sayılı listeye 01/08/2008 tarihinden geçerli olmak üzere 2008/13902 sayılı Kararname ile 15 inci sıra eklenmiş ve KDV Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca teslimleri KDV den istisna olan araçların, faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere kiralanması hizmetlerinde KDV oranı %1 olarak tespit edilmiştir.

            Buna göre, KDV Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca teslimleri KDV den istisna olan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların 2008/13902 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği 01/08/2008 tarihinden sonra faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere finansal kiralama yöntemiyle kiraya verilmesi nedeniyle düzenlenecek kira faturalarında 2007/13033 sayılı Kararnameye ekli (I) sayılı listenin 15 inci sırası uyarınca %1 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Kdv Kanunu’nun 13/a Maddesi Kapsamında Satın Alınan Araçların Finansal Kiralama Yoluyla Kiraya Verilmesinde Kdv Oranı.

09.07.2013

39044742-KDV. 28-1006

Top
Menu