Kdv Oranı Hk.

Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kdv Oranı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sayı

:

16700543-130-24

02/06/2014

Konu

:

KDV Oranı

 

 

İlgide kayıtlı talep formunuzda, soya fasulyesi imalatından çıkan ve hayvan yemi olarak kullanılan soya kabuğunun toptan ve perakende teslimlerinde uygulanması gereken KDV oranı hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.

KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ne tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

KDV oranları ise Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan mal ve hizmetler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

KDV oranları ile ilgili   2007/13033 sayılı Kararnameye ekli (II) sayılı listenin  “B Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 23. Sırasında “Küspe “(18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları hariç)”… ” ibaresi yer almaktadır.

TGTC’nin 23. Faslında “Gıda Sanayiinin Kalıntı ve Döküntüleri; Hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler” tanımlanmıştır. Bu fasıla ait 2308.00 tarife alt pozisyonunda “Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ve hayvan gıdası olarak kullanılan neviden olan bitkisel maddeler ve bitkisel döküntü, artık ve yan ürünler (pellet halinde olsun olmasın)” yer almaktadır. Dolayısıyla soya fasulyesinin kapsül kabuğu, bu pozisyona ait “2308.00.90.00.00 Diğerleri” GTİP No.su kapsamında bulunmaktadır.

Buna göre, soya fasulyesi imalatından çıkan ve hayvan yemi olarak kullanılan soya kabuğunun (kapsülün) söz konusu II sayılı listenin B) “Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 23. sırasındaki “Küspe…” ibaresi kapsamında değerlendirilerek, ithal ve teslimi %8 oranında KDV’ye tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv Oranı Hk.

02.06.2014

16700543-130-24

 

Top
Menu