Kdv Tevkifatı.

Kdv Tevkifatı.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

76464994-130[KDV.2013.165]-79

02/04/2014

Konu

:

KDV tevkifatı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Kooperatifiniz hizmetlerinin yürütülmesine yönelik hizmet binası yapımı için bir inşaat firması ile anlaşma yaptığınız belirtilerek, söz konusu inşaat işi nedeniyle Kooperatifinizin KDV tevkifatı yapma sorumluluğu bulunup bulunmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiş ve bu yetkiye istinaden yayımlanan ve 01.05.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde KDV tevkifatına ilişkin usul ve esaslarına ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir.

          117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin, “3.2.1. Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri” başlıklı bölümünde, Tebliğin (3.1.2/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde alıcılar tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı açıklanmıştır.

            Buna göre, Kooperatifinizin 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2/b) bölümünde belirtilen alıcılar arasında yer almaması nedeniyle,  kısmi tevkifat kapsamındaki mal ve hizmet alımlarınızda KDV tevkifatı uygulanmasına gerek bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Özelge:Kdv Tevkifatı.

02.04.2014

76464994-130[KDV.2013.165]-79

 

Top
Menu