Kdvk 13/b Mad. Göre Liman Acenteliği Yapan Firmanın Kdv’den İstisna Olup Olmayacağı Hk.

Kdvk 13/b Mad. Göre Liman Acenteliği Yapan Firmanın Kdv’den İstisna Olup Olmayacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kdvk 13/b Mad. Göre Liman Acenteliği Yapan Firmanın Kdv'den İstisna Olup Olmayacağı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

TRABZON VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

26468226-130[ÖZG-20-2015]-38

26.04.2017

Konu

:

KDVK 13/b mad. göre liman acenteliği yapan firmanın KDV’den istisna olup olmayacağı hk.

        İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 3065 sayılı KDV Kanununun (13/b) maddesine göre limanlarda acentelik hizmeti verdiğiniz ve gelen gemilere liman dışında personel getirip götürme, gümrük memurlarını gemiye götürme ve benzeri işler için bot yaptırmak istediğiniz belirtilmekte ve bu bot alımının KDV’den istisna olup olmadığı sorulmaktadır.

            3065 sayılı KDV Kanununun 13 üncü maddesinde;

            ” Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır.

             a) Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşaası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetler,

            b) Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler,

            …”

            hükmü yer almaktadır.

            KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-1.1.) bölümünde;

            “…

        KDV mükellefiyeti olmayan kişi ve kuruluşlar ile KDV mükellefiyeti bulunmakla birlikte faaliyetleri istisna kapsamındaki araçların kiralanması veya çeşitli şekilde işletilmesi olmayanlara, Kanunun (13/a) maddesi kapsamında yapılan söz konusu araçların tesliminde istisna uygulanmaz.

           …

         Faaliyetleri kısmen veya tamamen söz konusu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflerin bu amaç dışında kendi özel kullanımları için alımlarında istisna uygulanmaz.

            …”

           denilmektedir.

           Buna göre, firmanızın faaliyetlerinin kısmen veya tamamen deniz taşıma araçlarının kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olması halinde deniz taşıma aracı olarak kullanılmak üzere bot alımınız 3065 sayılı KDV Kanununun (13/a) maddesine göre KDV’den istisna olacaktır.

       Ancak, özelge talebinizde faaliyetinizin sadece 3065 sayılı KDV Kanununun (13/b) maddesi kapsamında limanlarda acentelik hizmeti verilmesi olduğu belirtildiğinden, bu kapsamda gelen gemilere liman dışında personel getirip götürme, gümrük memurlarını gemiye götürme ve benzeri işler nedeniyle bot alımınızın KDV’den istisna tutulması mümkün değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdvk 13/b Mad. Göre Liman Acenteliği Yapan Firmanın Kdv’den İstisna Olup Olmayacağı Hk.

26.04.2017

B.07.1.GİB.4.61.15.01-130[ÖZG-20-2015]-38

Top
Menu