Kepçe Montajı Kdv Oranı Hk.

Kepçe Montajı Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kepçe Montajı Kdv Oranı Hk. 

T.C.

BURDUR VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.15.10.00-005-14

18/07/2012

Konu

:

Kepçe Montajı KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, tomruk, silaj, saman ve balya kaldırmada kullanılmak üzere ikinci el traktörlere monte etmek suretiyle teslim ettiğiniz kepçenin,  8428 90.71 00 00 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) kapsamında zirai traktöre takılmak üzere imal edilenler (Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş yükleyiciler) ya da 8428.90.95.90.11 GTİP  numarası kapsamında zirai traktörler için hidrolik kaldırıcılar içinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda Defterdarlığımız görüşü istenilmektedir.

             KDV oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin “B- Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı bölümünün 28 inci sırasına göre; 18/12/2007 tarih ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8428 90.71 00 00  zirai traktörlere takılmak üzere imal edilenler (Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş yükleyiciler) ve  8428.90.95.90.11 zirai traktörler için hidrolik kaldırıcıların teslimi % 8 oranında KDV ye tabidir.

            İşyerinizde yaptırılan yoklamada hem tarımda kullanılan traktörlere hem de ticari veya sanayi faaliyetlerinde kullanılan makine ve traktörlere hidrolik kepçe monte ettiğiniz tespit edilmiştir.

            Buna göre, tomruk, silaj, saman ve balya kaldırmada kullanılmak üzere ikinci el traktörlere monte etmek suretiyle teslim ettiğiniz kepçelerin, tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş olması halinde % 8 oranında; tarım dışında kullanılmak üzere imal edilmiş olması halinde ise genel oranda (% 18) KDV uygulanması gerekmektedir.

            Aksi durumun tespiti halinde eksik ödenen verginin gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası ile birlikte tahsili cihetine gidileceğinin bilinmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Kepçe Montajı Kdv Oranı Hk.

18.07.2012

B.07.4.DEF.0.15.10.00-005-14

Top
Menu