Kereste Satışında Kdv Tevkifatı

Kereste Satışında Kdv Tevkifatıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kereste Satışında Kdv Tevkifatı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

46480499-130[2016/1641]-1556

16.03.2017

Konu

:

Kereste Satışında KDV Tevkifatı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; firmanızın ithalatçılardan ve 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Müdürlüklerinden aldığı tomrukları, önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste mamüllerinin satışını yaptığı belirtilmekte ve söz konusu satışlarda 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulayıp uygulamayacağınız konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

            26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.3) bölümünde de tevkifat kapsamındaki teslimler ile bu teslimlere uygulanacak tevkifat oranlarına ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.

            Söz konusu Tebliğin “I/C-2.1.3.3.6. Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi” başlıklı bölümünde;

            “Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.3.6.2) bölümünde belirtilen ürün, artık, talaş ve kırpıntı alımlarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

            Söz konusu malların ithalatçıları veya bu malları 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alanlar tarafından yapılan teslimlerde tevkifat uygulanmaz. Bu teslimlere ilişkin düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden/temin edilerek üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” veya “Teslim edilen mal 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan temin edildiğinden/temin edilerek üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve söz konusu malların ithalatına ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine veya bu malların 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alımına ilişkin fatura bilgilerine yer verilir.” denilmektedir.

            Buna göre; firmanızca ithal edilen veya 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Müdürlüklerinden alınan tomrukların, önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste haline dönüştürülerek satışı KDV tevkifatına tabi tutulmayacaktır.

            Öte yandan, söz konusu malların firmanızca ithalatçılardan alınmasında KDV tevkifatı olmayacak ancak, firmanızın bu malları satışı ise KDV tevkifatına tabi tutulacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kereste Satışında Kdv Tevkifatı

16.03.2017

B.07.1.GİB.4.10.15.01-130[2016/1641]-1556

Top
Menu