Kinoa Tesliminde Kdv Oranı Hk.

Kinoa Tesliminde Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kinoa Tesliminde Kdv Oranı Hk.

T.C.

KIRŞEHİR VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

Sayı

:

66491453-010[ÖZELGE]-E.4470

27.07.2018

Konu

:

Kinoa tesliminde KDV oranı

İlgi

:

31.05.2018 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, “kinoa” isimli ürünün tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin A/8 inci sırasında, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’ nin 10 no.lu faslında yer alan mallar ibaresine yer verilmiş, bu fasılda hububatlar düzenlenmiş ve kinoa (chenopodium quinoa) isimli ürün de fasla ait 1008.50.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırılmıştır.

Buna göre, sözü edilen BKK eki (II) sayılı listenin A/8 inci sırası kapsamında olan “kinoa” isimli ürünün tesliminde % 8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)    İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kinoa Tesliminde Kdv Oranı Hk.

27.07.2018

66491453-010[ÖZELGE]-E.4470

Top
Menu