Bu özelgede evrak çantası ve klasör tesliminde uygulanacak olan Kdv Oranı konusunda idarenin görüşü yer almaktadır.

Bu özelgede evrak çantası ve klasör tesliminde uygulanacak olan Kdv Oranı konusunda idarenin görüşü yer almaktadır. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin. Çantalarda uygulanacak KDV oranı konusunda ayrıntılı bir açıklama için “Çanta KDV oranı nedir?” başlıklı cevabımıza göz atabilirsiniz.

Klasör Tesliminde Uygulanacak Olan Kdv Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-935-73

13/07/2011

Konu

:

Evrak çantası ve klasör tesliminde uygulanacak olan KDV oranı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Vergi Dairesivergi kimlik numarasında kayıtlı kurumlar vergisi mükellefi olduğunuzu, PP (Polipropilen) ve PC (Polikarbonat) malzemelerden evrak çantası ve klasör imalatı yaptığınızı belirterek; söz konusu eşyaların tesliminde uygulanacak katma değer vergisi oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

KDV oranları ile ilgili Kararları birleştiren 2007/13033 sayılı Karar ile yapılan düzenlemeden önce yürürlükte bulunan 2002/4480 sayılı Kararnameye ekli II sayılı listenin B bölümüne, 6/3/2006 tarih ve 2006/10138 sayılı Karar ile eklenerek 9/3/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 20 nci sırada, “Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri” nin teslimleri % 8 oranında KDV ye tabi tutulmuş olup, söz konusu ibare, 2007/13033 sayılı Kararnameye ekli II sayılı listenin B bölümünün 8 inci sırasına aynen taşınmıştır.

Konuyla ilgili olarak yayımlanan KDV-39 /2006-5 No.lu KDV Sirkülerinin “2.f) Çanta, Bavul, Valiz vb. Eşya” alt başlıklı bölümünde:

“Katma değer vergisi oranlarına ilişkin 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin (B) bölümüne eklenen 20 nci sırada, “Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri,” hükmü yer almaktadır. Aşağıdaki ürünler bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Her nevi maddeden, bavullar, valizler, okul ve evrak çantaları, el çantaları, spor çantaları, erzak çantaları, sırt çantaları, portföyler,(cüzdan, gözlük kılıfları, dürbün mahfazaları, fotoğraf makinesi mahfazası, müzik aletleri mahfazaları, silah ve tabanca, bıçak kılıfları, sigara ve tabaka kutuları mahfazaları ve benzeri mahfazalar hariç).”

şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 2007/13033 sayılı Kararnameye ekli II sayılı listenin B bölümünün 14 üncü sırasında, “Kitap ve benzeri yayınlar (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,” teslimlerinde KDV oranı % 8 olarak belirlenmiştir.

Bu hükümlere göre, II sayılı listenin B/8 inci sırasında değerlendirilen evrak çantası teslimleri % 8; aynı listenin B/14 üncü sırası kapsamında değerlendirilmeyen klasör teslimleri ise genel oranda (% 18) KDV ye tabi bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Özelge:Evrak Çantası Ve Klasör Tesliminde Uygulanacak Olan Kdv Oranı Hk.

13.07.2011

B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-935-73

 

ETİKETLER :
Son Yorumlananlar
Top
Menu