Konaklama Hizmeti Vermek Üzere Yetkili Makamlardan Alınmış Bir Ruhsata Sahip Olmayan Şirketin Aktifinde Kayıtlı Bina İçerisinde Bulunan Dayalı Döşeli Dairelerin Günlük, Haftalık, Aylık Olarak Kiraya Verilmesinin Geceleme Hizmeti Kapsamında Değerlendiriler

Konaklama Hizmeti Vermek Üzere Yetkili Makamlardan Alınmış Bir Ruhsata Sahip Olmayan Şirketin Aktifinde Kayıtlı Bina İçerisinde Bulunan Dayalı Döşeli Dairelerin Günlük, Haftalık, Aylık Olarak Kiraya Verilmesinin Geceleme Hizmeti Kapsamında Değerlendiriler
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.28-395

01/10/2010

Konu

:

Geceleme hizmetlerinde KDV oran uygulaması.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Şirketiniz aktifinde kayıtlı bina içerisinde bulunan 1, 1+1, 1+2 şeklinde dayalı döşeli dairelerde geceleme hizmeti ve beraberinde her türlü temizlik, 24 saat resepsiyon, güvenlik ve talep edilmesi halinde oda servisi hizmeti vereceğinizi belirterek bu hizmetlere uygulanması gereken katma değer vergisi hususunda bilgi istediğiniz anlaşılmıştır.

2007/13033 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin “B) Diğer Mal Ve Hizmetler” bölümünün 25 inci sırası uyarınca “Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti” % 8 oranında KDV ye tabidir.

Kararname eki II sayılı listenin (B) bölümünün 25 inci sırasında sayılan işletmelerin niteliği 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre belirlenmektedir. Anılan yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat gereğince, işletmelerin ilgili idareden konaklama hizmeti vermek üzere alınmış bir işyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olmaları gerekmektedir.

Ancak, başvurunuzdan Şirketinizin konaklama hizmeti vermek üzere yetkili makamlardan alınmış bir ruhsata sahip bulunmadığı anlaşıldığından, Şirketiniz aktifinde kayıtlı bina içerisinde bulunan 1, 1+1, 1+2 şeklindeki dayalı döşeli dairelerin günlük, haftalık, aylık olarak kiraya verilmesinin geceleme hizmeti kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamakta, bu kiralamalara genel oranda (% 18) KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Konaklama Hizmeti Vermek Üzere Yetkili Makamlardan Alınmış Bir Ruhsata Sahip Olmayan Şirketin Aktifinde Kayıtlı Bina İçerisinde Bulunan Dayalı Döşeli Dairelerin Günlük, Haftalık, Aylık Olarak Kiraya Verilmesinin Geceleme Hizmeti Kapsamında Değerlendiriler

01.10.2010

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.28-395

Son Yorumlananlar
Top
Menu