Konut Yapı Kooperatifine Yapılan Duşakabin Montaj Yapım İşinin Kdv Oranı

Konut Yapı Kooperatifine Yapılan Duşakabin Montaj Yapım İşinin Kdv Oranıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Konut Yapı Kooperatifine Yapılan Duşakabin Montaj Yapım İşinin Kdv Oranı

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

Sayı

:

63611781-130[28-2016/10]-8

28.03.2017

Konu

:

Konut Yapı Kooperatifine

yapılan duşakabin montaj

yapım işinin KDV oranı

      

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, konut yapı kooperatifine taahhüt etmiş olduğunuz duşakabin ve montajı işine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Anılan Kanunun geçici 15 inci maddesi ile 29/7/1998 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı almış olan konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri KDV’den istisna edilmiştir.

            Öte yandan, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listenin 12 nci sırası ile konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri % 1 oranında KDV’ye tabi tutulmuştur.

            Bu çerçevede, konut yapı kooperatiflerine ifa edilecek inşaat taahhüt işleri, bina inşaat ruhsatı 29/7/1998 tarihinden önce alınmış ise KDV’den istisna tutulmakta, bina inşaat ruhsatı bu tarihten sonra alınmışsa söz konusu işlere (% 1) oranında KDV uygulanmaktadır.

            Bu bağlamda, ilgide kayıtlı özelge talep formunuz ekindeki yapı ruhsatları ve tapu fotokopisinin tetkik edilmesi neticesinde, …. tarihli yapı ruhsatlarının ve …. tarihli tapu senedinin ….. Konut Yapı Kooperatifi adına düzenlendiği tespit edilmiştir.

            60 No.lu KDV Sirkülerinin “İstisna veya İndirimli Oran Uygulaması Kapsamına Giren İşlemler” başlıklı (3.6.5.1.) bölümünde, inşaat taahhüt işi kapsamında değerlendirilebileceği anlaşılan işler belirtilmiş, duşakabin montaj yapım işi bu işler arasında yer almıştır.

            Buna göre, ….. Konut Yapı Kooperatifine taahhüde dayalı olarak yapacağınız duşakabin montaj yapım işinin % 1 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Konut Yapı Kooperatifine Yapılan Duşakabin Montaj Yapım İşinin Kdv Oranı

28.03.2017

63611781-130[28-2016/10]-8

Son Yorumlananlar
Top
Menu