Koruyucu Başlıklarda Kullanılan Çene Altı Kayışı Tesliminde Uygulanması Gereken Kdv Oranı

Koruyucu Başlıklarda Kullanılan Çene Altı Kayışı Tesliminde Uygulanması Gereken Kdv Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

64597866-130[28-2015]-2338

08/02/2016

Konu

:

Koruyucu başlıklarda   kullanılan çene altı kayışı tesliminde uygulanması gereken KDV oranı

      

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin “6507.00.00.00.19” Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasında yer aldığı belirtilen koruyucu başlıklarda kullanılan çene altı kayışının tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’ na ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin B/4 üncü sırasında, “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler” ibaresine yer verilmiştir.

            Aynı listenin B/5 inci sırasında ise “Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç)” sayılmıştır.

            TGTC’nin 6507.00 tarife alt pozisyonunda “Başlıklara mahsus iç şeritler, astarlar, kılıflar, siperlikler ve çenealtı kayışları” tanımlanmıştır. Bu tarife alt pozisyonuna ait GTİP No.ları arasında “6507.00.00.00.19 Diğerleri de sayılmıştır.

            Bu nedenle, TGTC’nin “6507.00.00.00.19GTİP No.sunda yer aldığı belirtilen çene altı kayışının;

            – Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örülmüş veya dokunmuş mensucat, vatka ve keçe ile bunların söz konusu maddelerle emdirilmiş, sıvanmış veya lamine edilmiş olması halinde II sayılı listenin B/5 inci sırasında sayılan “… iç ve dış giyim eşyası …” kapsamında değerlendirilerek, ithal veya tesliminin % 8 oranında,

            – Pamuklu, yünlü, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örülmüş veya dokunmuş herhangi bir mensucat, vatka veya keçe olmaksızın sentetik, suni, kauçuk veya yapışkan gibi diğer maddelerin doğrudan ısı ile veya diğer şekillerde kimyevi maddelerle hazırlanmış olması halinde ise bunlar II sayılı listenin “B” bölümünün söz konusu sıraları kapsamında yer almadığından, ithal veya tesliminin genel oranda (% 18),

            KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Koruyucu Başlıklarda Kullanılan Çene Altı Kayışı Tesliminde Uygulanması Gereken Kdv Oranı

08.02.2016

B.07.1.GİB.4.99.16.02-130[28-2015]-2338

Son Yorumlananlar
Top
Menu