Kredi Notu Sorgulama Hakkı Sağlayan Ürünün Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Verilmesinin Kdv’ye Tabi Olup Olmadığı

T.C.


GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

Sayı

:

39044742-130[Özelge]-21201

23.01.2017

Konu

:

Kredi notu sorgulama hakkı sağlayan ürünün üniversite öğrencilerine ücretsiz verilmesinin KDV’ye tabi olup olmadığı

 

 

 

   İlgide kayıtlı özelge talep formunda; …. markası ile birlikte kredi notu sorgulama hakkı sağlayan çeşitli ürünleri geliştirerek teslim eden Şirketinizin finans okur yazarlığının artırılması için üniversitedeki öğrencilere kredi notu sorgulama hakkı veren paketlerin öğrenim süreleri boyunca yıllık bazda ücretsiz olarak verileceği belirtilerek kredi notu sorgulama hakkı sağlayan paketlerin ücretsiz olarak verilmesinin katma değer vergisine (KDV) tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

-4 üncü maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, bu işlemlerin; bir şeyi yapmak ve işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği, hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet olması halinde bunların her biri ayrı işlem olup, hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirilecekleri,

-27 nci maddesinde, bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrahın işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücreti olduğu,

hükme bağlanmıştır.

Buna göre, Şirketiniz tarafından finans okur yazarlığının artırılması için üniversitedeki öğrencilere kredi notu sorgulama hakkı veren paketlerin öğrenim süreleri boyunca yıllık bazda ücretsiz olarak verilmesi KDV’ye tabi olup, bu işleme ilişkin düzenlenecek faturada Kanunun 27 nci maddesine gereğince emsal bedel üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kredi Notu Sorgulama Hakkı Sağlayan Ürünün Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Verilmesinin Kdv’ye Tabi Olup Olmadığı

23.01.2017

B.07.1.GİB.4.34.17.01-130[Özelge]-21201

Top
Menu