Kurşun Önlük Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Kurşun Önlük Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-KDV.28-1396

20/05/2014

Konu

:

Kurşun Önlük tesliminde uygulanacak KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, firmanızın hastanelerde ve röntgen çekimlerinde kullanılan kurşun önlük (radyasyon koruyucu önlük) ürettiği, hammaddeyi %18 KDV ile ithal ettiği, kumaşı ise % 8 KDV ile satın aldığı belirtilerek  kurşun önlük tesliminde uygulanacak KDV oranı sorulmaktadır.

             KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesi ile Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

             2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/5) sırasında,

            “5-  Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul, iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap,  eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç)”

            yer almaktadır.

            Öte yandan, pamuk, keten, ipek, yün, sentetik, vatka,  keçe, dantela,  kordela, kordon ve işlemelerden mamul; örme veya örülmemiş giyim eşyası[paltolar, kabanlar, ceketler, pelerinler, anoraklar, elbiseler, gelinlikler, tulumlar, pantolonlar, gömlekler, bluzlar, iç çamaşırları, pijama ve gecelikler, bornozlar, tişörtler, kazaklar, spor kıyafetleri, çoraplar, koruyucu olanlar dahil her türlü eldivenler, eşarp, fular, kaşkol ve atkılar, yağmurluklar, mesleki kıyafetler, mendiller, koruyucu olanlar dahil her türlü şapka ve başlıklar (bunların taslakları, astarları, kılıfları, siperlikleri dahil), dizlikler, getrler, tozluklar, bacak koruyucular, bellikler, kemerler, cüppe, rahip ve rahibe kıyafetleri ve benzerleri, kullanılmış giyim eşyası.] 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/5) sırası kapsamında değerlendirilmektedir.

            Buna göre, kurşun önlüğün 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/5) sırasında belirtilen mesleki kıyafet kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, teslimi genel oranda (%18) KDV ye tabi  olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kurşun Önlük Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

20.05.2014

39044742-KDV.28-1396

Top
Menu