Laparoskobik Similatör Sisteminin Kdv Oranı Hk.

Laparoskobik Similatör Sisteminin Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1064

21/07/2011

Konu

:

Laparoskobik Similatör Sisteminin KDV oranı

           İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ithalatçı firmadan alarak, … satmış olduğunuz 8523.80.93.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon (GTİP) numarasında yer alan “laparaskopik similatör sistemi” teslimlerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

           3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar” ile mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranları, bu Karara ekli I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

             Söz konusu BKK eki II sayılı listenin (B) bölümünün 22 nci sırasında 2008/13902 sayılı BKK ile 20/7/2008 tarihinden geçerli olmak üzere değişiklik yapılmış ve 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı BKK eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin bu sırada sayılan gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan eşyaların, (bunların tıbbi cihaz niteliğine sahip olup olmadığına ve/veya sağlık hizmetlerinde kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın)  teslimi ile bunlardan makine ve cihaz niteliği taşıyanların kiralanması hizmetlerine uygulanacak KDV oranı % 8 olarak kararlaştırılmıştır.

            Buna göre, 8523.80.93.00.00 GTİP numarasında yer alan laparaskopik similatör sistemi adlı ürün söz konusu listelerde yer almadığından  ithali ve yurtiçi tesliminde genel oranda (% 18) KDV uygulanması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Laparoskobik Similatör Sisteminin Kdv Oranı Hk.

21.07.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1064

Top
Menu