Bu özelgede Vergi İdaresinin lazer epilasyon hizmetinde uygulanacak KDV Oranı hakkındaki görüşü yer almaktadır.

Bu özelgede Vergi İdaresinin lazer epilasyon hizmetinde uygulanacak KDV Oranı hakkındaki görüşü yer almaktadır. Kısaca lazer epilasyon hizmetinde %18 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir. Vergipedia üzerinde daha fazla özelgeye ulaşabilirsiniz. Lazer epilasyon cihazlarındaki oran uygulaması için lütfen diğer özelgelerimizde arama yapın.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

Sayı: B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2010-14028-44-531

13/07/2011

Konu: Lazer epilasyon hizmetinde uygulanacak KDV oranı hakkında bilgilere yer verilmiştir.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, güzellik merkezinizde hekim uygulaması ile verilen lazer epilasyon hizmetine uygulanması gereken KDV oranının bildirilmesi istenmektedir.

KDV oranları KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin B) Diğer Mal ve Hizmetler başlıklı B bölümünün 21 inci sırasında; “İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri” % 8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

Buna göre, güzellik merkezinizde verilen lazer epilasyon hizmeti KDV oranlarını düzenleyen Kararnamenin yukarıda belirtilen hükmü kapsamında değerlendirilemeyeceğinden genel oranda (% 18) KDV ye tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

lazer epilasyon hizmeti kdv oranı

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge: Lazer epilasyon hizmetinde uygulanacak KDV oranı açıklığa kavuşturulmuştur.

13.07.2011

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2010-14028-44-531

 

ETİKETLER :
Top
Menu