Makyaj Pedinin Kdv Oranı Hk.

Makyaj Pedinin Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

18008620-130[ÖZG-2011-133]-29

22/03/2013

Konu

:

Makyaj pedinin KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, koruyucu kimyasal madde püskürtülmek suretiyle ve tamamen pamuk hammaddesi kullanılarak üretilen ve makyaj sonrası temizlikte kullanılan “makyaj pedi” adlı ürünün ithali ile toptan ve perakende teslimlerinde uygulanması gereken KDV oranları hakkında Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmıştır.

            Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı (B) bölümünün

            – 1. sırasında “Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel

veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı”

            – 4.sırasında “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler”

            sayılmıştır.

            Bu çerçevede;

            1- TGTC’nin 5201.00 tarife alt pozisyonunda “Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş)” tanımlanmıştır. Bu tarife alt pozisyonuna ait 5201.00.10.00.00 GTİP No’sunda “Hidrofil veya ağartılmış pamuklar” yer almaktadır.

            Dolayısıyla bu GTİP No’su kapsamındaki hidrofil ve ağartılmış pamuklar KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “B” bölümünün 1. sırasında yer aldığından, ithal veya toptan ve perakende teslimleri %8 oranında KDV’ye tabidir.

            2- a) TGTC’nin 56.01 tarife pozisyonunda “Dokumaya elverişli maddelerden vatka ve vatkadan mamul eşya; uzunluğu 5 mm. yi geçmeyen dokumaya elverişli lifler (kırpıntılar), dokumaya elverişli maddelerin toz ve tarazları” tanımlanmıştır.

            Bu tarife pozisyonu ile ilgili 5601.21.10.00.00 GTİP No’sunda “Hidrofil (pamuktan vatka, pamuk vatkadan diğer eşya)” yer almaktadır.

            TGTC’nin 5601.21.10.00.00 GTİP No’sunda yer alan eşyalar ise KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “B” bölümünün 4. sırası kapsamında yer almaktadır.

            Bu nedenlerle, TGTC’nin 5601.21.10.00.00 GTİP No’sunda değerlendirildiği belirtilen pamuktan makyaj pedi olarak isimlendirilen eşyanın herhangi bir kozmetik, kimyasal madde v.b’ni ihtiva etmeyenleri KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “B” bölümünün 4. sırası kapsamında yer aldığından, %8 oranında KDV’ye tabi bulunmaktadır.

            b) Adı geçen firma tarafından Mersin Serbest Bölge sınırları içerisinde üretimi gerçekleştirilen ve ticari hayatta makyaj pedi olarak isimlendirilen eşyanın, dilekçelerine ek olarak sonradan Başkanlığımıza gönderilen gümrük beyannamesinde TGTC’nin “9619.00.49.00.00 Diğerleri (Dokumaya elverişli diğer maddelerden yapılmış örme olmayan hijyenik havlular, tamponlar ve benzeri eşya)” GTİP No’sunda değerlendirildiği anlaşılmıştır. TGTC’nin “9619.00.49.00.00 Diğerleri” GTİP No’sunda yer alan eşyalar KDV oranları ile ilgili I ve II sayılı listelerde yer almadığından, bu GTİP No’su kapsamında değerlendirilen makyaj pedinin ithal veya toptan ve perakende teslimi genel oranda (%18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            3- a) Kozmetik, kimyasal madde, koku, krem vb. ihtiva eden makyaj pedi; TGTC’nin 33.07 tarife pozisyonuna ait 3307.90.00.20.00 GTİP No’sunda “Parfüm veya kozmetik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış vatka ve keçe” ismen sayılmıştır.

            Dolayısıyla, eser miktarda da olsa koruyucu kimyasal madde emdirilen makyaj pedi TGTC’nin 3307.90.00.20.00 GTİP No’su kapsamında olduğundan, KDV oranları ile ilgili I ve II sayılı listelerde sayılan eşyalar arasında yer almamakta olup, ithal veya toptan ve perakende teslimi genel oranda (%18) KDV’ye tabi bulunmaktadır.

            b) Ayrıca 4760 sayılı ÖTV Kanunu eki IV sayılı listede TGTC’nin 33.07 tarife pozisyonu kapsamındaki eşyalar da sayıldığından, söz konusu dilekçede yer alan eşyanın, bu pozisyona ait “3307.90.00.20.00 Parfüm veya kozmetik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış vatka ve keçe” GTİP No’su kapsamında yer alması halinde, IV sayılı liste kapsamında ve hizasında gösterilen oranda ÖTV’ne de tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Makyaj Pedinin Kdv Oranı Hk.

22.03.2013

18008620-130[ÖZG-2011-133]-29

Top
Menu