Meskenin İcra Yoluyla Satışında Kdv Oranı Hk.

Meskenin İcra Yoluyla Satışında Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/11-22

25/05/2010

Konu

:

TAŞINMAZIN SATIŞINDA KDV ORANI

    

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … ili … İlçesi …Mahallesi …ada, …parselde kayıtlı 144 m2 parsel üzerinde yer alan ve kullanım alanı 55 m2 olan meskenin icra yoluyla satışında uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında bilgi istenilmektedir.

KDV Kanununun 1/3-d maddesinde, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8,  listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki I sayılı listesinin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m² ye kadar konut teslimlerine %1 oranında KDV uygulanmaktadır.

… tarihli bilirkişi raporunda, söz konusu taşınmazın 144 m2 parsel üzerinde 55 m2 kullanım alanlı tek katlı yığma yapı olduğu, giriş kısmında 6 m2 koruluk, bahçede 15 m2 kömürlük ve 2,5 m2 tuvalet yapısı bulunduğu, soba ile ısıtıldığı, elektriğinin ve suyunun mevcut olduğu, meskenin bulunduğu parselin belediye alt yapı hizmetlerinden kısmen yararlandığı ve halen mesken olarak kullanıldığı tespitlerine yer verilmiştir.

Buna göre, 144 m2 büyüklüğündeki arsanın 55 m2 kullanım alanlı konutun mütemmimi sayılabilecek büyüklükte olması ve bilirkişi raporunda taşınmazın halen konut olarak kullanıldığının tespit edilmiş olması nedeniyle söz konusu taşınmazın icra yoluyla satışında %1 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

          

Özelge:Meskenin İcra Yoluyla Satışında Kdv Oranı Hk.

25.05.2010

B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/11-22

Son Yorumlananlar
Top
Menu